Aanvraag energielabel

Aanvraag energielabel

Banner energielabelperfect.nl

Het goede nieuws is dat jouw huis een energielabel heeft. Helaas is het mogelijk dat deze informatie niet volledig of niet meer juist is. Een aanvraag energielabel doe je eenvoudig via Energielabelperfect.nl maar is dit echt nodig? En zo ja, hoe werkt een energielabel aanvragen en waar kun je dit doen? Het antwoord op deze vragen en meer vind je op deze pagina.

Aanvraag energielabel woningen stijgt enorm

In 2015 werd het energielabel ingevoerd. Iedere woning in Nederland kreeg een voorlopig label toegekend met een geldigheid van 10 jaar. Bij verkoop of verhuur is het nu verplicht om een geldig label weer te geven bij de advertentie en dit te verstrekken aan de koper of huurder.

In 2025 zal een groot deel van de huizen in Nederland een nieuw label moeten krijgen. Als je niet beschikt over een geldig label dan kun je als huiseigenaar een boete krijgen. De aanvraag energielabel voor woningen stijgt enorm de laatste tijd. Voor een deel omdat de klok tikt en het aantal EP-inspecteurs niet voldoende groeit met de toenemende vraag.

Als je wacht tot eind 2024 met aanvraag van een energielabel voor je huis dan loop je kans op een lange wachttijd.

Sinds 2021 is het verplicht om een nieuw label aan te vragen via een erkende EP-adviseur. Dit is iemand die een cursus heeft gevolgd om huizen te inspecteren en hier een label aan toe te kennen. Dat is heel anders dan het voorlopige label dat op basis van standaard informatie is bepaald. Het is nooit prettig dat iets ‘moet’ maar in het geval van deze inspectie biedt het zeker voordelen.

Denk hierbij aan:

  • Op het nieuwe energielabel staat meer informatie dan voorheen, met specifieke toelichting per onderdeel van de woning.
  • Er wordt een inventaris gemaakt van de aanwezige apparatuur zoals het type CV-ketel of de aanwezigheid van zonnepanelen.
  • Naast een momentopname van de huidige situatie geeft de inspecteur advies voor verbetering aan de woning op het gebied van energieprestaties.
  • Een nieuw label heeft wederom een geldigheid van 10 jaar.

Er zijn kosten verbonden aan het inschakelen van een EP-adviseur. De aanvraag energielabel van een woning kan direct via Energielabelperfect.nl. Wij werken met een vast tarief voor standaard woningen waarmee je op voorhand precies weet wat de kosten zijn. Momenteel kun je vaak al binnen enkele dagen een inspectie inplannen. De inspecteur zal vervolgens zo snel mogelijk het label toekennen en registeren in het Kadaster.

Er zullen wellicht nog vragen zijn zoals waarom, hoe en waar een energielabel aanvragen. Hier zijn de drie meest gestelde vragen:

1. Waarom energielabel aanvragen?

Als je sinds 2015 geen nieuw label hebt aangevraagd dan verloopt dit label in 2025. Dit is het geval voor veel huizen in Nederland, in 2024 zal de vraag naar inspecties enorm toenemen. Daarnaast is het ook als eigenaar en/of bewoner prettig om te weten wat de werkelijke energieprestaties van de woning zijn. Ook als je voorlopig blijft wonen dan kun je met de praktische adviezen op het nieuwe label jouw huis effectief verduurzamen.

2. Hoe energielabel aanvragen?

Een aanvraag energielabel kan direct via Energielabelperfect.nl. Wij zoeken naar lokale aanbieders die snel beschikbaar zijn. We hanteren hiervoor een standaard tarief op basis van een gegarandeerde kwaliteit. In ons systeem staan alleen erkende Energie Prestatie adviseurs die inspecties mogen uitvoeren en het label mogen registreren in het Kadaster.

3. Waar energielabel aanvragen?

Je hoeft niet ver te zoeken, het intypen van www aanvraag energielabel is niet eens meer nodig. Je leest namelijk deze pagina op Energielabelperfect.nl, het portaal van EP-adviseurs door heel Nederland. Vraag een inspectie aan, plan een datum in en betaal een vast tarief voor de inspectie. Zo heb je snel en laagdrempelig een nieuw label voor jezelf, een koper of huurder.

Moet ik haast maken met een aanvraag energielabel?

Een voorlopig label uit 2015 komt in 2025 te vervallen. In de database van energielabel.nl worden deze voorlopige labels niet eens meer vermeld omdat ze niet betrouwbaar zijn. Tot 2021 kon je zelf wijzigingen doorgeven. Sinds 2021 is het niet langer mogelijk om online een label aan te vragen.

Vind je dat het energielabel niet meer overeenstemt met de werkelijke situatie? Vraag dan een inspectie aan door een erkende energieprestatie adviseur via Energielabelperfect.nl. Het definitieve label wordt door de adviseur officieel geregistreerd bij het Kadaster.

Banner energielabelperfect.nl