Bouwkundige keuring bouwtechnisch

Bouwkundige keuring bouwtechnisch

Banner energielabelperfect.nl

Als er een keuring van vastgoed vereist is, dan zijn er meerdere opties. Bouwkundige keuring bouwtechnisch, deze twee termen lijken op elkaar maar ze hebben niet dezelfde betekenis. Als jouw woning of zakelijk pand gekeurd moet worden, bijvoorbeeld bij aanvraag van een bouwvergunning, dan moet je precies weten wat het verschil tussen een bouwkundige en bouwtechnische keuring is. Op deze pagina bekijken we beide vormen en leggen we ze naast elkaar zodat je weet welk type keuring voor jouw project van toepassing is.

Bouwkundige keuring bouwtechnisch?

Hoewel de twee termen elkaar overlappen, en ook wel door elkaar worden gebruikt, bestaat er wel degelijk verschil tussen een bouwkundige en bouwtechnische keuring. Heel eenvoudig gesteld gaat het hierbij om de nauwkeurigheid van het onderzoek. Laten we eerst de bouwkundige keuring en bouwtechnische keuring los van elkaar definiëren, zo wordt het verschil tussen bouwkundige en bouwtechnische keuring snel duidelijk.

Wat is een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring is een inspectie van een gebouw, meestal uitgevoerd door een bouwkundig expert of een bouwkundig adviesbureau. Het hoofddoel van een bouwkundige keuring is om de bouwkundige staat van een gebouw vast te stellen en eventuele gebreken, tekortkomingen en structurele problemen te identificeren. Deze inspectie wordt vaak uitgevoerd in het kader van de aankoop of verkoop van onroerend goed, maar kan ook worden gebruikt voor periodiek onderhoud of voor de verzekering.

Een bouwkundige keuring omvat gewoonlijk de volgende zaken:

 • Structuur: De bouwkundige inspecteur beoordeelt de structuur van het gebouw, inclusief de fundering, muren, vloeren, plafonds en dak. Eventuele scheuren, verzakkingen, vochtproblemen of andere structurele tekortkomingen worden genoteerd.
 • Dak: Het dak wordt geïnspecteerd op lekkages, slijtage, beschadigingen, dakgoten en afvoeren.
 • Gevel: De buitenkant van het gebouw wordt geïnspecteerd op schade, scheuren, verfproblemen en algemene staat van onderhoud.
 • Installaties: De bouwkundig expert kan ook bepaalde installaties en systemen beoordelen. Denk hierbij aan sanitair, elektrische bedrading en verwarmingssystemen, hoewel dit doorgaans meer onder de verantwoordelijkheid van een bouwtechnische keuring valt.
 • Ventilatie en isolatie: De inspectie kan de kwaliteit van de isolatie en de ventilatie in het gebouw beoordelen.

Na de keuring ontvangt de klant een rapport met de bevindingen van de inspectie, inclusief eventuele aanbevelingen voor reparaties of onderhoudswerkzaamheden. Dit rapport kan helpen bij de besluitvorming rondom de aankoop van het pand, omdat het potentiële kopers inzicht geeft in de staat van het gebouw en de verwachte kosten voor eventuele reparaties of verbeteringen.

Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwtechnische keuring, ook wel bekend als een technische inspectie van een gebouw, is een specifieke vorm van inspectie die gericht is op de technische aspecten en installaties van een pand. Het belangrijkste doel van een bouwtechnische keuring is om de technische systemen en apparatuur in een gebouw te beoordelen en eventuele problemen, gebreken of tekortkomingen vast te stellen. Dit type inspectie kan worden uitgevoerd door technische experts, zoals loodgieters, elektriciens, HVAC-specialisten en bouwtechnisch adviseurs.

Een bouwtechnische keuring omvat meestal de volgende zaken:

 1. Elektrische systemen: De inspecteur beoordeelt de elektrische bekabeling, schakelaars, stopcontacten, zekeringkasten en andere elektrische componenten om ervoor te zorgen dat ze veilig en goed functioneren.
 1. Sanitaire installaties: Dit omvat de evaluatie van waterleidingen, afvoerleidingen, kranen, toiletten en andere sanitaire voorzieningen om eventuele lekkages of verstoppingen op te sporen.
 1. Verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC): De HVAC-systemen worden geïnspecteerd om te controleren op werking, efficiëntie en eventuele reparaties of vervangingen die nodig kunnen zijn.
 1. Isolatie en energie-efficiëntie: Het beoordelen van de isolatie en algemene energie-efficiëntie van het gebouw kan onderdeel zijn van de inspectie.
 1. Veiligheidsvoorzieningen: De keuring kan ook betrekking hebben op de beoordeling van rookmelders, brandblussers en andere veiligheidsvoorzieningen in het gebouw.

Na de bouwtechnische keuring ontvangt de klant een rapport met de bevindingen van de inspectie, eventuele aanbevelingen voor reparaties of onderhoud, en mogelijk ook een schatting van de kosten die gemoeid zijn met de benodigde werkzaamheden. Deze keuringen kunnen helpen bij het identificeren van mogelijke risico’s en kosten die verband houden met de technische aspecten van een pand.

Verschil bouwkundige en bouwtechnische keuring

Nu heb je een idee van wat een bouwkundige keuring en bouwtechnisch gekeurd pand inhoudt. Nu gaan we de termen naast elkaar leggen om te zien wat het verschil tussen een bouwkundige bouwtechnische keuring precies is.

1. Bouwkundige keuring

 •  Doel: Een bouwkundige keuring is gericht op het beoordelen van de algemene bouwkundige staat van een gebouw. Het hoofddoel is om eventuele gebreken, tekortkomingen en structurele problemen in kaart te brengen.
 • Uitvoering: Dit type keuring wordt uitgevoerd door een bouwkundige inspecteur of een bouwkundig adviesbureau. De inspecteur onderzoekt onder andere de fundering, muren, dak, vloeren, kozijnen en algemene bouwkundige elementen.
 • Verslag: Na de bouwkundige keuring ontvangt de klant een rapport met bevindingen, aanbevelingen en foto’s van eventuele problemen. Dit rapport kan helpen bij het beoordelen van de staat van het gebouw en eventuele kosten voor reparaties.

2. Bouwtechnische keuring

 • Doel: Een bouwtechnische keuring richt zich meer op de technische installaties en systemen in een gebouw. Dit omvat zaken als elektrische systemen, loodgieterswerk, verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), isolatie, en andere technische aspecten.
 • Uitvoering: Een bouwtechnische keuring wordt uitgevoerd door een specialist in technische installaties. Deze expert beoordeelt de werking en de staat van de technische systemen en apparatuur in het gebouw.
 • Verslag: Het rapport dat na een bouwtechnische keuring wordt verstrekt, bevat bevindingen met betrekking tot de technische systemen. Het kan aanbevelingen bevatten voor reparaties of onderhoud van deze systemen.

Over het algemeen kunnen zowel bouwkundige als bouwtechnische keuringen van cruciaal belang zijn bij de aankoop van een huis of ander vastgoed, omdat ze potentiële problemen aan het licht kunnen brengen die invloed hebben op de waarde en het gebruik van het pand. Het specifieke type keuring dat nodig is, kan variëren op basis van de behoeften en verwachtingen van de koper, evenals de eisen van een geldverstrekker of gemeente. Het is belangrijk om de aard van de keuring af te stemmen op de specifieke kenmerken en toestand van het vastgoed in kwestie.

Verschil bouwkundige en bouwtechnische keuring

Zoals je kunt zien is de scheidingslijn tussen een bouwkundige keuring en bouwtechnisch keuren niet exact te bepalen. Daarom worden ze in de praktijk ook vaak door elkaar gehaald. Het is van groter belang om na te vragen welke informatie nodig is om bijvoorbeeld een lening aan te vragen of een verkoop tot stand te brengen. Als je hierover meer wilt weten neem dan contact op met een expert die je uit kan leggen welk type keuring voor jou van belang is.

Banner energielabelperfect.nl