Energie label woonhuis

Energie label woonhuis

Banner 3 energielabelperfect.nl

Als je een huis verkoopt dan heb je een energie label woonhuis nodig. Heb je al een label voor je huis? Let dan op want dit document is slechts 10 jaar geldig. Het is dus mogelijk dat je een nieuw label moet aanvragen en wachttijden kunnen flink oplopen.

Wat zegt het label over energie in huis? Dat verschilt per type document, op deze pagina lees je meer over het oude en nieuwe label. Ook leggen we uit hoe je snel en goedkoop een energielabel kunt aanvragen.

Wat is het energie label woonhuis?

Het energie label woonhuis zegt iets over de energieprestaties van een wooneenheid. Naast huizen is er ook een label voor zakelijke panden en kantoren.

In principe moet je voor ieder gebouw een energie label bezitten als eigenaar, er zijn wel een aantal uitzonderingen zoals:

  • Gebouwen voor religieuze activiteiten zoals kerken en moskeeën.
  • Rijksmonumenten maar niet panden die tot een beschermd gemeentelijk gezicht horen.
  • Kleine huizen tot 50 vierkante meter zoals een Tiny House.
  • Recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar bewoond zijn.

Kijk voor een volledig overzicht van alle uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid. Als je in een ‘normaal’ koophuis woont dan heb je in principe een label voor je huis nodig. Wees gerust, je hoeft niet altijd via Energielabelperfect.nl een inspectie aan te vragen, het is mogelijk dat je al een geldig label hebt.

Voor 2021 was de manier om labels toe te kennen anders. Er waren diverse labels; een vereenvoudigd energielabel, een label op afstand of een voorlopig label bij nieuwbouw. Dan waren er nog versies met meer meetpunten of juist minder.

Als een label niet juist was dan kon de huiseigenaar zelf correcties aanbrengen. Met al deze verschillende versies dan rijst de vraag welke waarde een label voor energie van je huis heeft. Daarom is er in 2021 een nieuwe standaard ingevoerd.

Label voor huis vanaf 2021

In 2021 is de methode voor energielabels bepalen verandert. Het systeem is nog niet perfect maar in theorie is het wel beter dan het vorige model. In de eerste plaats is het niet langer mogelijk om op afstand een label score toe te wijzen. In 2015 hebben veel woonhuizen automatisch een label gekregen. Dit was nodig omdat de regering een label voor ieder woonhuis verplicht stelde. Op basis van informatie over huizen in Nederland werd toen een schatting gemaakt.

De voornaamste meetpunten zijn:

  • Bouwjaar
  • Oppervlakte
  • Isolatie
  • Duurzaamheidsmaatregelen

En nog een aantal punten. Daar kwam een score uit van label A (duurzaam) tot G (niet duurzaam). Er waren ook nog twee plussen te verdienen als een huis extra duurzaam was.

Dat systeem is in 2021 aangepast. De letters lopen nog steeds van A tot G maar nu zijn er vier plussen bovenop label A. Dit heeft te maken met het feit dat vrijwel alle nieuwe huizen label A krijgen. Met vier extra plussen kan worden aangegeven of er bijvoorbeeld een warmtepomp aanwezig is of zonnepanelen.

Wie bepaalt het energie label woonhuis?

De situatie voor 2021 was niet echt duidelijk of verifieerbaar. Daarom is het sinds 2021 verplicht om een energie label van een woonhuis aan te vragen bij een EP-adviseur. Dit is iemand die opgeleid en gecertificeerd is om inspecties uit te voeren op een standaard wijze.

Dit moet fouten in het proces voorkomen en zorgen voor een meer betrouwbare meting. De adviseur rekent een bedrag voor de inspectie en bijbehorend advies. Het tarief kan afwijken, een goedkope optie voor de meeste woonhuizen is Energielabelperfect.nl. Dan betaal je een vaste prijs zonder verborgen kosten voor een nieuw label dat weer 10 jaar geldig is.

Heb je een nieuw label energie huis nodig?

Het nieuwe label voor je huis is nog niet perfect maar wel beter. In plaats van een schatting wordt jouw huis van kelder tot zolder beoordeeld. Dit helpt kopers om meer te weten te komen over de energieprestaties van een huis, het kan ook waardevolle informatie bieden aan huiseigenaren.

De inspecteurs zijn namelijk ook adviseurs die tips geven om een woning verder te verduurzamen. Als je een huis te koop of te huur in de markt aanbiedt dan ben je verplicht om een geldig label te laten zien. Zelfs als je een oud label bezit dan kan een nieuw label voor je huis een betere score opleveren met aanknopingspunten om de energieprestaties verder te verbeteren.

Banner 3 energielabelperfect.nl