Energiecertificaat bedrijfspand

Energiecertificaat bedrijfspand

Banner 2 energielabelperfect.nl

Als je een bedrijf hebt waar mensen werken dan krijg je te maken met het energiecertificaat bedrijfspand. Dit is een certificaat met een score van A++++ t/m G die aanduidt wat de energieprestaties zijn van het gebouw.

Er zijn uitzonderingen zoals een schuur of opslagruimte waar niet gewerkt wordt, in de meeste gevallen is het energiecertificaat bedrijfspand verplicht.

Er is onderscheid te maken tussen woningen en zakelijke gebouwen, ook kantoren worden in een aparte categorie ingedeeld. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om de juiste afwegingen te maken. Wat je moet weten over het EPA label bedrijfsruimte lees je op deze pagina.

Is het energiecertificaat bedrijfspand verplicht?

Ja, het energiecertificaat bedrijfspand is verplicht. Maar dat wist je waarschijnlijk al. Wat je mogelijk niet wist is dat er sinds 2021 een nieuwe standaard is om gebouwen te keuren.

Dat is de NTA 8800 standaard. Als je nog een oud label van voor 2021 hebt dan blijft die in principe geldig.

Een EPA label voor bedrijfsruimte heeft namelijk een geldigheid van 10 jaar tenzij er veranderingen hebben plaatsgevonden sinds de laatste keuring waardoor de situatie is veranderd.

Vaak betreft het een verbetering aan het pand zoals isolatie. In dat geval is het zeker bij verkoop of verhuur interessant om een nieuw energiecertificaat bedrijfspand aan te vragen.

Een gebouw met betere energiescore levert namelijk meer op dan een minder zuinig pand omdat kopers of huurders zeker zullen letten op de stookkosten.

Wat is er veranderd sinds 2023?

Er is een aanpassing geweest die van toepassing is op kantoren. Het energiecertificaat voor een bedrijfspand is ongewijzigd gebleven maar een kantoor moet nu minimaal voldoen aan label C.

Als er sprake is van een gedeelde functie tussen kantoor en werkplaats dan zijn er uitzonderingen op basis van oppervlakte. Kijk voor de specifieke voorwaarden op de website van de overheid. Daar vind je een beslisboom om te bepalen of deze nieuwe verplichting geldt voor een bedrijfspand met kantoor.

Minimaal een label C voor kantoorpanden is al in 2012 aangekondigd, toch voldoen veel panden nog niet aan deze standaard. Dit kan tot een boete leiden, daarnaast is het pand niet langer geschikt voor verkoop of verhuur omdat het niet voldoet aan de officiële standaard.

Wat betekent deze regel voor panden zonder kantoorfunctie? In principe mag het energiecertificaat bedrijfspand A++++ zijn maar ook G. Het is de vraag hoeveel stookkosten je extra moet betalen als het pand label G heeft.

Dan zijn er werknemers die dagelijks in het gebouw zijn. Die hebben recht op goede arbeidsomstandigheden. Ook ligt de kans op uitval hoger in een gebouw dat koud en vochtig is.

Dus hoewel er geen minimum verplichte score bestaat voor bedrijfspanden is het in commercieel en sociaal belang om een pand te verduurzamen.

Ook voor woningen is er geen minimum score om aan te voldoen en ook hier zijn dezelfde overwegingen van toepassing. Een zuinig pand presteert beter op alle fronten.

Wat is het EPA label?

EPA staat voor Energie Prestatie Advies. Vaak wordt gedacht dat een inspecteur langskomt, meet en direct weer vertrekt.

In sommige gevallen is dit wellicht voldoende maar eigenlijk komt er een adviseur langs. Bij inspectie voor een EPA label bedrijfsruimte mag je vragen stellen en zul je ook ongevraagd advies krijgen om het pand te verduurzamen.

Advies betekent nog geen verplichting, het geeft wel kansen. Als je te horen krijgt dat een gebouw qua ligging geschikt is voor zonnepanelen op het dak dan kun je vervolgens stappen nemen. Als je ontdekt dat de gevel slecht geïsoleerd is dan kun je gaan isoleren. Het label is daarmee niet alleen een eindscore maar juist een startpunt om weloverwogen beslissingen te nemen.

Energiecertificaat bedrijfspand aanvragen

Je kunt via deze pagina niet direct een energiecertificaat bedrijfspand aanvragen. Dit is maatwerk en op Energielabelperfect.nl wordt juist een goedkope inspectie aangeboden voor ‘standaard’ woningen.

Voor bedrijven kun je terecht op EP-Online. Daar vind je een lijst met erkende inspecteurs, je bent wel zelf verantwoordelijk om prijzen te vergelijken.

Sommige bedrijven werken met een vaste prijs, een uurtarief of kosten per vierkante meter. Dat maakt vergelijken best lastig.

Helaas is er nog geen all-in tarief zoals dit voor huizen op Energielabelperfect mogelijk is. Dit heeft ermee te maken dat bedrijfspanden een unieke constructie hebben. Vergelijken kan dus voordeel opleveren, zorg er wel voor dat je kiest voor een erkend inspecteur / adviseur die gebouwen mag keuren en registreren in het Kadaster.

Banner 2 energielabelperfect.nl