Energielabel appartementen

Energielabel appartementen

Banner 4 energielabelperfect.nl

Net zoals er voor woningen een verplicht energielabel bestaat, is dit ook bij een energielabel appartementen het geval. In principe is de toetsing hetzelfde volgens de NTA 8800 norm maar een energielabel voor een appartement zal toch wat anders ingevuld worden omdat de constructie van een appartementencomplex uiteraard anders is.

Als je kosten wilt besparen voor een inspectie dan kun je een energielabel via de VvE aanvragen. Hoe dit werkt en of dit goedkoper is leggen we uit op deze pagina.

Is er een energielabel appartementen?

Alle woningen in Nederland moeten een geldig energielabel bezitten bij promotie, verkoop of verhuur van het object. Er zijn enkele uitzonderingen zoals monumentale panden maar als je in een appartement woont dan kun je ervan uitgaan dat een label verplicht is bij verkoop of verhuur.

Het goede nieuws is dat iedere woonruimte in 2015 automatisch een label heeft gekregen, helaas is dit label lang niet altijd overeenkomstig met de werkelijke situatie. Het betreft namelijk een schatting van de situatie, destijds werden er namelijk geen inspecties op locatie uitgevoerd.

Als het nieuwbouw betreft dan wordt er voor het bouwen eerst een voorlopig, eenvoudig label verstrekt. Na oplevering moet er een definitief label worden vastgesteld en geregistreerd. Een voorlopig label is dus niet geldig bij verkoop of verhuur, een geautomatiseerd label uit 2015 heeft wel een geldigheid van 10 jaar na afgifte.

Hoe vraag je energielabel voor appartement aan?

De overheid heeft het energielabel voor gebouwen verplicht gesteld en ze zien toe op naleving van deze regel. Ze verzorgen echter niet de inspecties, hiervoor kun je terecht bij erkende EP-adviseurs die een opleiding hebben gevolgd om inspecties volgens de NTA 8800 norm uit te voeren.

Je kunt door heel Nederland inspecties aanvragen, via Energielabelperfect.nl kun je voor een vaste prijs een adviseur in de buurt vinden. Wanneer de inspectie voltooid is dan zal er een berekening plaatsvinden.

Het uiteindelijke label wordt vervolgens ingeschreven in het register en wordt openbaar toegankelijk gemaakt. Naast een score van A tot G zal er tevens advies worden gegeven om de woonruimte meer energiezuinig te maken.

Energielabel VvE

Ieder appartement zal een eigen energielabel moeten aanvragen. Ieder appartement kan namelijk iets verschillen. Er is echter wel een manier om het energielabel voor appartementen goedkoper aan te vragen en dat is via de Vereniging van Eigenaren.

De VvE kan als collectief inspectie aanvragen van het appartementencomplex. Het is wel verplicht dat iedere eenheid afzonderlijk wordt geïnspecteerd, er moet dus iemand aanwezig zijn tijdens de inspectieronde. Binnen de VvE zal eerst worden besproken welke eigenaren willen participeren in deze collectieve inspectie.

Dan worden met een lokale adviseur afspraken gemaakt over de datum, tijd en het aantal eenheden dat geïnspecteerd wordt. Omdat de EP-adviseur slechts eenmaal het complex hoeft te bezoeken kan het collectief een goedkoper tarief overeenkomen. Eigenaren binnen het pand die besluiten om hier niet aan mee te werken kunnen altijd op eigen initiatief een inspectie aanvragen.

Energielabel appartement voor huurders

Het energielabel appartementen geldt voor alle appartementen die tot het complex behoren, dus ook voor huurwoningen. Alleen hoeven huurders geen label aan te vragen, dit is de verantwoordelijkheid voor de eigenaar en daarmee verhuurder. Die kan zelf inspecties aanvragen of samen met de VvE afspraken maken.

Als huurder kun je de score van het label inzien via energielabel.nl, alleen de wettige eigenaar kan het volledige label downloaden op de website van de overheid. Ook huurwoningen moet voorzien zijn van een geldig label op het moment dat ze worden aangeboden voor verhuur. Als er geen geldig label verstrekt wordt dan zal de eigenaar een boete krijgen. Een nieuw energielabel appartementen kun je aanvragen via Energielabelperfect.nl.

Energiebesparing voor VvE

Er is een belangenorganisatie voor de VvE en appartementseigenaar die helpt bij het verduurzamen van appartementen en appartementencomplexen. Het is mogelijk om samen een plan voor verduurzaming te ontwikkelen naast de vaste afspraken die er zijn over het onderhoud.

Als het complex wat ouder is dan kan isolatie of een ander type verwarming veel energiebesparing opleveren waar iedereen van profiteert. Zaken waar je als eigenaar van een appartement altijd voor moet samenwerken zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. Zeker als het hogere flats betreft dan is hier zeker voordeel te behalen. Ook dan blijft een label inspectie individueel van aard en gekoppeld aan het appartement.

Banner 4 energielabelperfect.nl