Energielabel bedrijfspand 2023

Energielabel bedrijfspand 2023

Banner 3 energielabelperfect.nl

Vanaf 2023 is een energielabel C voor een bedrijfspand met kantoorfunctie verplicht. Maar zoals altijd zijn er uitzonderingen op de regel. Om zeker te weten dat jouw energielabel voor een bedrijfspand 2023 voldoet aan de nieuwe regel moet je een aantal zaken weten die we op deze pagina voor je hebben opgesomd.

En voor het aanvragen van een energielabel voor huizen kun je terecht op Energielabelperfect.nl.

Energielabel bedrijfspand 2023 verplicht

De verplichting voor een energielabel bestond al langer, zowel voor woningen als zakelijke panden. Met ingang van januari zal er bij een energielabel voor een bedrijfspand in 2023 echter een nieuwe regel in werking treden; voor een kantoorpand is label C het minimum.

Dit is de eerste keer dat een type gebouw moet voldoen aan een minimale score. Voorheen was er reeds een verplichting voor een energielabel maar de score was niet relevant voor de wet. Van A tot G, alles was toegestaan. Daar komt nu dus verandering in maar alleen voor kantoorpanden die voldoen aan specifieke kenmerken.

De uitzonderingen op de regel maken het niet bepaald eenvoudig om erachter te komen in welke categorie een pand valt. Daarom nemen we stap voor stap door of energielabel C voor jouw bedrijfspand van toepassing is.

Is energielabel C bedrijfspand verplicht?

De basisregel is eenvoudig; ben je eigenaar van een kantoorgebouw, dan moet dit gebouw vanaf 2023 minimaal label C bezitten. Een kantoorgebouw is een gebouw of een gedeelte hiervan met één of meer kantoorfuncties en nevenfuncties.

Het betreft een bouwwerk dat een overdekt geheel betreft of een gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte die toegankelijk is voor mensen. Onder nevenfunctie verstaat men een functie die ten dienste staat van ander gebruik. Denk aan een kantoor voor de administratie in een productiefaciliteit. Een eenheid kan bestaan uit meerdere kantoorgebouwen.

Is het gehele pand of een deel hiervan een monument? Dan is het minimale energielabel C als bedrijfspand niet verplicht. Dit geldt voor zowel Rijksmonumenten, provinciale monumenten of gemeentelijke monumenten. Wordt het kantoorgebouw binnen 2 jaar (na 1 januari 2023) gesloopt, onteigend of getransformeerd? Dan is een minimale waarde van label C niet verplicht.

Als het gebruiksoppervlak van het kantoor en kantoorfuncties minder dan 50 procent van de totale gebruiksoppervlakte uitmaakt dan hoef je niet aan de label C verplichting te voldoen. Denk dus aan een klein, administratief deel van een complex.

De eenheid kan bestaan uit meerdere gebouwen zoals een productie faciliteit en een losstaand administratiegebouw. Het totale gebruiksoppervlak van alle kantoor- en nevenfuncties moet minimaal 100 vierkante meter in beslag nemen. Anders is de label C verplichting niet van toepassing.

Als het een complex betreft met meerdere gebouwen die een kantoorfunctie bezitten, dan moet ieder kantoorgebouw voldoen aan de energielabel C verplichting voor een bedrijfspand. Er kan een keuze worden gemaakt uit een label C voor het gehele complex, voor de kantoorgebouwen samen of voor een afzonderlijk kantoorgebouw.

Is de tijd om energiebesparende maatregelen terug te verdienen langer dan 10 jaar? Dan is er geen minimale verplichting voor een energielabel bedrijfspand 2023. In dat geval is het voldoende om de maatregelen door te voeren die binnen een periode van 10 jaar terug te verdienen zijn. Als een pand met momenteel label G uitkomt op label D dan is dit voldoende. Het moet wel aantoonbaar worden gemaakt dat verdere energiebesparende maatregelen niet rendabel zijn.

Energielabel bedrijfspand 2023 aandachtspunten

Als het een kantoorgebouw betreft dat binnen de kaders van de nieuwe regels valt dan moet het energielabel bedrijfspand 2023 minimaal label C bezitten.

Is dit niet het geval? Dan riskeer je een boete die voor zakelijke panden aanzienlijk hoger ligt dan voor woningen. Als 1 januari is verstreken dan is het zeker niet de bedoeling om af te wachten, voer de nodige maatregelen door en vraag een nieuwe inspectie door een erkend EP-adviseur aan. Naast het risico op een boete betaal je ook minder aan energiekosten en het pand zal meer waard worden voor de eigenaar.

Op het moment dat een label wordt ingeschreven zal dit nieuwe label 10 jaar geldig zijn. Als het pand wordt verhuurd of verkocht dan is het verplicht om een geldig energielabel te overleggen. Dit geldt ook voor panden die vrijgesteld zijn van de label C verplichting.

Banner 3 energielabelperfect.nl