Energielabel bedrijfspand boete

Energielabel bedrijfspand boete

Banner 3 energielabelperfect.nl

Energielabels voor gebouwen bestaan al jaren, toch heeft niet iedere woning of zakelijk pand een geldig label. Is dat belangrijk? Naast de commerciële waarde van het gebouw riskeer je ook een boete van de overheid.

Zonder energielabel op een bedrijfspand is een boete zeer waarschijnlijk. Hoe je dit kunt voorkomen en wat de verschillen zijn tussen een woning, bedrijfsruimte en kantoor lees je op deze pagina.

Energielabel bedrijfspand boete

Al aan het begin van deze eeuw lagen er concrete plannen om de energieprestaties van gebouwen in kaart te brengen. Zowel op nationaal als Europees niveau zijn er afspraken gemaakt. Dit heeft voor een deel te maken met klimaat regelgeving en het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Er zijn ook commerciële belangen mee gemoeid. Een duurzaam gebouw is zuiniger en heeft daardoor een hogere waarde. Om de druk te verhogen kun je zonder energielabel van een bedrijfsruimte een boete krijgen. In 2021 zijn deze boetes verhoogd naar 435 euro voor een woning en 870 euro voor een zakelijk pand.

Heb je geen geldig label en wil je bijvoorbeeld een woonhuis verkopen of verhuren? Dan kun je via Energielabelperfect een inspectie aanvragen volgens de nieuwe NTA 8800 standaard.

Samenvattend:

  • Een woning moet een geldig energielabel bezitten. Anders riskeer je sinds 2021 een boete van 435 euro. Voorheen was dit 170 euro.
  • Een utiliteitsgebouw moet een geldig energielabel bezitten. Anders riskeer je sinds 2021 een boete van 870 euro. Voorheen was dit 340 euro.

De ILT (Inspectie Leefomgeving Transport) is het controlerend orgaan. Energielabels zijn openbaar inzichtelijk, het is dus eenvoudig om te controleren of er een geldig label aanwezig is.

Wil je voor het energielabel van een bedrijfspand een boete voorkomen? Zorg dan voor een geldig energielabel. Een label is maximaal 10 jaar geldig of tot het moment dat de energieprestaties veranderen vanwege een aanpassing of andere oorzaak. Er zijn uitzonderingen op de regel.

Je krijgt voor een energielabel van een bedrijfsruimte geen boete onder de volgende omstandigheden:

  • Als het pand een beschermd monument betreft.
  • Bedrijfspanden die dienen als opslagruimte.
  • Gebouwen die niet langer in gebruik zijn dan 2 jaar.
  • Panden zonder klimaatsysteem waar energie voor nodig is.

Als het niet direct duidelijk is of je een energielabel bedrijfspand boete riskeert, neem dan contact op met een erkend EP-adviseur in de buurt. Er zijn verschillende standaarden, via EP-online kun je inspecteurs zoeken.

Energielabel C voor kantoren

De verhoogde energielabel bedrijfspand boete is van kracht sinds 2021, vanaf 1 januari 2023 is er een aanvullende regel voor kantoorpanden. Die moeten namelijk minimaal label C bezitten, voor andere soorten gebouwen zijn er (nog) geen minimale waarden gesteld.

Het is gebleken dat veel kantoorpanden op 1 januari 2023 nog geen geldig label hadden. Soms is er helemaal geen label, of een voorlopig label. Het label kan ook verlopen zijn, de maximale geldigheid is 10 jaar. Als een kantoorpand niet voldoet aan de wettelijke eisen voor label C dan mag het pand niet verhuurd of verkocht worden.

Het gebouw moet dan eerst verduurzaamd worden, anders krijgt de eigenaar voor een lager energielabel van deze bedrijfsruimte een boete.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze nieuwe regel. Zo geldt het niet voor gebouwen die maximaal 2 jaar worden gebruikt en als de kosten voor verduurzaming te hoog liggen dan zijn er uitzonderingen op de regel.

Energielabels voor sociale huurwoningen

Naast de energielabel bedrijfspand boete en de label C verplichting voor kantoorgebouwen zal vanaf 2030 een minimaal label D van kracht zijn voor sociale woningbouw. Huizen met label E, F of G moeten dus voor die tijd verduurzaamd worden, anders mogen ze niet langer verhuurd worden aan nieuwe huurders.

Voor bedrijfspanden is hier nog geen verplichting van toepassing maar het is wel een doelstelling van de overheid om CO2 uitstoot terug te dringen.

Er zijn steeds minder subsidies voor particuliere huiseigenaren en organisaties, er zijn nog wel diverse manieren om betaalbaar te verduurzamen. Daarnaast zullen bij ieder label hoger de energiekosten lager komen te liggen en de waarde van het pand stijgt.

Ben je huiseigenaar? Dan ligt de boete voor het ontbreken van een geldig label aanzienlijk lager maar 435 euro is nog steeds een flink bedrag.

Een stuk duurder dan een keuring door een erkend EP-adviseur via Energielabelperfect. Daar kun je voor een vast bedrag een inspectie aanvragen. Bekijk direct de mogelijkheden en kosten.

Banner 3 energielabelperfect.nl