Energielabel bedrijfspand verplicht

Energielabel bedrijfspand verplicht

Banner 4 energielabelperfect.nl

Het energielabel voor een bedrijfspand is verplicht. Officieel wordt dit ‘utiliteitsbouw’ genoemd. Welke panden onder deze noemer vallen kun je op deze pagina lezen. De verplichting geldt bij verkoop, verhuur of oplevering van nieuwe gebouwen.

Niet alleen is het energielabel bedrijfspand verplicht, vanaf 2023 is er een minimum label C verplichting voor kantoorpanden. Zoals altijd zijn er naast regels ook uitzonderingen, ook die zullen we benoemen op deze pagina.

Wat houdt het energielabel in?

Laten we beginnen om in het kort te beschrijven wat het label inhoudt en waarom het energielabel verplicht is voor een bedrijfspand. Dit label geeft aan hoe energiezuinig een zakelijk gebouw is en op welke wijze er energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Hierbij wordt gelet op het fossiele energieverbruik dat wordt uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter op jaarbasis. Naast een meting van de huidige situatie zul je ook advies krijgen om de energieprestaties te verbeteren. En dat levert besparingen op wat je direct zult merken aan de energiekosten.

Het energielabel is verplicht bij verkoop van een bedrijfspand en tevens bij verhuur of oplevering. De score loopt van zeer energiezuinig (A+++++) tot zeer verkwistend (G). De meting wordt uitgevoerd via de NTA 8800 methode die gebaseerd is op de Europese CEN-normen.

Wanneer is energielabel bedrijfspand verplicht?

Het energielabel voor een bedrijfspand is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van een zakelijk pand.

Dit geldt voor gebouwen die één of meer van deze functies bezitten:

 • Kantoren
 • Scholen
 • Universiteiten
 • Horeca
 • Kinderopvang
 • Vergaderzalen
 • Ziekenhuizen
 • Verzorgingshuizen
 • Hotels
 • Sporthallen
 • Stadions
 • Zwembaden
 • Winkels
 • Warenhuizen
 • Showrooms

Normaal gesproken is het zichtbaar ophangen van een energielabel in een bedrijfspand niet verplicht tenzij het een overheidsgebouw betreft. Deze verplichting is tevens van toepassing op gebouwen die een label bezitten van rechtswege, een oppervlakte hebben van meer dan 250 vierkante meter en vaak door het publiek worden bezocht.

De regel voor zichtbaarheid is van toepassing op onder andere:

 • Ministeries
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Banken
 • Rechtbanken
 • Waterschappen
 • Stadsdeelkantoren

Het zichtbare label geldt tevens voor gebouwen die verhuurd worden aan overheidsinstanties. Wanneer is het energielabel voor een bedrijfspand niet verplicht?

Dit zijn de meest voorkomende uitzonderingen:

 • Monumenten
 • Gebouwen met een gebruiksoppervlak kleiner dan 50 vierkante meter
 • Religieuze gebouwen
 • Panden die onteigend zijn
 • Tijdelijke gebouwen die maximaal twee jaar worden gebruikt
 • Een gebruiksfunctie waarbij verwarming of koeling voor mensen van toepassing is.

Wil je weten wat het huidig geregistreerde label is? Dit kun je opzoeken via het openbare EP-Online register. Het energielabel kan alleen worden geregistreerd als het gebouw als verblijfsobject geregistreerd staat in de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen). Dit kan worden opgezocht op de BAG pagina van het Kadaster.

Hoelang is het energielabel geldig?

Na afgifte is het label geldig voor maximaal 10 jaar. Als er bij verkoop, verhuur of na oplevering een andere score van toepassing is dan zal er een nieuwe inspectie moeten plaatsvinden. Zo kunnen er tussentijds aanpassingen zijn doorgevoerd.

Het energielabel voor bedrijven is verplicht sinds 2008, dit betekent dat de eerste labels in 2018 zijn verlopen. Controleer dus of het label nog geldig is. Naast verkoop is het energielabel bij verhuur van bedrijfsruimte ook van toepassing. De koper of huurder moet al bij het aanbod op de hoogte worden gesteld van de score met daarbij adviezen om de prestaties te verbeteren.

Kun je een boete krijgen?

Niet alleen is het energielabel bedrijfspand verplicht, er vindt ook handhaving plaats. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport voert controle uit op naleving van deze verplichting. Als het label ontbreekt bij verkoop, verhuur of oplevering dan kan hier een boete uit volgen. Deze boetes zullen per situatie verschillen.

C label voor kantoren verplicht

Hoewel het energielabel verplicht is voor een bedrijfspand is het nog altijd toegestaan dat het gebouw een label G bezit. Voor kantoorpanden of gebouwen met kantoorfunctie worden er met ingang van 2023 aanvullende voorwaarden gesteld. Deze panden moeten vanaf dat moment minimaal voldoen aan label C.

Als dit niet het geval is dan kunnen hier sancties op volgen. Als het huidige label voor een kantoorgebouw lager uitvalt dan kan dit met energiebesparende maatregelen opgelost worden. Een consult van een energie adviseur kan hierbij van dienst zijn.

Er is nog geen informatie bekend of andere zakelijke panden op termijn ook verplicht een minimale score moeten halen. Het is wel de ambitie van de regering om in 2050 geheel klimaatneutraal te zijn.

Banner 4 energielabelperfect.nl