Energielabel eigen huis

Energielabel eigen huis

Banner 4 energielabelperfect.nl

Je bent verplicht om een energielabel eigen huis te hebben. In principe is dit niet van belang tot het moment dat je de woning te koop zet, toch is inzicht in de energieprestaties van jouw huis ook zeker van belang. Een energieadviseur zorgt niet alleen voor een geldig label, je krijgt ook advies om de woning verder te verduurzamen.

Als je huiseigenaar bent dan ben je vast bekend met de Vereniging Eigen Huis. Zij zijn kritisch op het label en de wijze waarop de score tot stand komt.

Energielabel eigen huis

Huiseigenaars hebben de verantwoordelijkheid om in het bezit te zijn van een geldig label voor de woning of woningen die op hun naam staan. Voor huizen die in 2015 nog geen label hadden werd automatisch een label toegekend. De geldigheid van een label is 10 jaar, dit betekent dat veel huizen vanaf 2025 geen geldig label meer bezitten.

Moet je dan direct een nieuw label aanvragen? Dit hoeft niet, het mag wel. Bij verkoop of verhuur ben je verplicht om een geldig label te laten zien, ook al bij het publiceren van een advertentie voor de woning. Als je zelf nog in dit huis woont dan is het van minder belang, het kan echter wel voordeel opleveren.

In december 2022 kwam er informatie naar buiten over het energielabel via Vereniging Eigen Huis. 7 procent van huizen zouden een verkeerd label hebben. Tijdens de opname zijn er kritische fouten gemaakt wat heeft geleid tot een foutief label. Het verschil tussen een label A woning en een label B woning bedraagt duizenden euro’s bij verkoop. Wat betekent dit voor huiseigenaren?

Heb je een goed energielabel eigen huis?

In 2021 is een nieuwe standaard ingevoerd. In plaats van een toekenning op afstand moet er nu een erkend EP-adviseur langskomen zoals je deze kunt vinden via Energielabelperfect.nl. Dit zal iemand zijn met een bouwtechnische achtergrond die een opleiding heeft voltooid om als officieel EP-adviseur inspecties uit te voeren.

Deze inspecties worden volgens de NTA 8800 norm uitgevoerd. Voor 2021 was er een andere norm, voor veel huizen is dit oude label nog geldig. De geldigheidsduur is namelijk 10 jaar, bij het invoeren van de nieuwe standaard zijn de oude labels niet komen te vervallen.

Hierdoor is het mogelijk dat een huis te koop wordt aangeboden op basis van een verouderd energielabel. Daar komt nog bij kijken dat veel huizen in 10 jaar tijd door verbouwing of andere ingrepen in een andere klasse vallen. Het geschatte percentage van 7 procent kan dus veel hoger liggen.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis van het energielabel?

Deze organisatie zet zich in voor huiseigenaren in Nederland. Wat betreft het energielabel is vereniging eigen huis kritisch. Op zich zijn ze voorstander van een energielabel dat accuraat en betaalbaar is. Ze hebben zich hard gemaakt voor een vereenvoudigde versie van het label.

Wat betreft de nieuwe standaard in 2021 en de bijbehorende kosten zijn ze kritisch. Ze vinden het namelijk niet terecht dat huiseigenaren hoge kosten moeten maken voor een verplichte inspectie. Naast het kostenplaatje kunnen de wachttijden hoog oplopen.

EP-adviseurs mogen zelf hun tarief stellen, daardoor kan er een groot verschil zijn tussen aanbieders. Dit zou goed moeten zijn voor de consument omdat er zo concurrentie komt, in de praktijk lijken de tarieven juist op te lopen.

Beter en goedkoper energielabel

De mening over het energielabel van Vereniging Eigen Huis mag duidelijk zijn. Inzicht over de energieprestaties van een woning is van belang maar de huiseigenaar moet niet met hoge tarieven of een foutieve inspectie worden opgezadeld. Zelf regelt de vereniging geen inspecties, dit wordt overgelaten aan de markt.

Via Energielabelperfect.nl kun je voor de meeste koophuizen voor een vast bedrag een inspectie volgens de nieuwe NTA 8800 standaard laten uitvoeren. Door samen te werken met een groot aantal adviseurs zijn de wachttijden kort voor alle regio’s in Nederland.

Naast een inspectie, label en inschrijving in het Kadaster krijgt de huiseigenaar ook praktisch advies voor mogelijke verbeteringen aan de woning. Zo kun je de kosten voor een inspectie direct weer terugverdienen.

De situatie rondom het energielabel is nog zeker niet ideaal, het is jammer dat zoveel huizen nog een label score hebben die niet overeenkomt met de werkelijke waarde. Als je wilt weten wat echt het energielabel eigen huis is dan kan een nieuwe inspectie uitkomst bieden. Let wel op de kosten, betaal niet meer dan nodig is.

Banner 4 energielabelperfect.nl