Energielabel energieindex

Energielabel energieindex

Banner 4 energielabelperfect.nl

Energielabel energieindex, hoe zit dat? Iedere woning of utiliteitsgebouw in Nederland moet een energielabel of energieindex label bezitten. Er zijn enkele uitzonderingen zoals monumenten die bestemd zijn voor wonen of werken maar voor de meeste panden geldt deze regel.

Er zijn in de loop der jaren meerdere versies geweest die variëren van eenvoudig tot complex en van doe-het-zelf tot inspectie door een erkende adviseur / inspecteur. Dit maakt het niet eenvoudiger voor een huis- of pandeigenaar. Wat is het verschil tussen energielabel en energie index? Op deze pagina lees je er meer over.

Energielabel of energieindex?

Tenzij je een monumentaal pand bezit is de kans groot dat je een geldig label moet hebben voor je huis of utiliteitspand. Het energielabel energieindex zijn twee verschillende methoden met overlappende functies en zelfs overeenkomstige namen.

Voor 2015 was er de Energie Index, toen werd het Vereenvoudigde Energielabel geïntroduceerd en sinds 2021 is er het Energielabel met Energie Index. Wat betekent dit allemaal? Om een goed beeld te krijgen van de energielabel energieindex moeten we verder terugkijken dan 2015.

Energielabel Index voor 2015

De label aanduiding van A++ t/m G bestaat al geruime tijd. Deze indexering vindt plaats op basis van een groot aantal kenmerken. Voor bestaande woningen werd nog geen label verstrekt, voor nieuwbouw en andere panden wel. Er werd gebruikt gemaakt van een methodiek die niet meer in gebruik is.

In principe is een geldig energielabel 10 jaar geldig, een voorlopig label dat bijvoorbeeld werd uitgegeven voor aanvang van een nieuwbouw project is niet te gebruiken bij verhuur of verkoop.

Vereenvoudigd Energielabel na 2015

In 2015 werd het Vereenvoudigd Energielabel of VEL geïntroduceerd. In plaats van een groot aantal meetpunten werden er slechts 10 woningkenmerken meegenomen in de label toekenning.

Deze ‘keuring’ werd door de eigenaar zelf uitgevoerd en het label werd via DigiD gekoppeld aan de eigenaar van het pand. Er is een controle op afstand vanuit de overheid maar het VEL is vaak niet geheel accuraat. Een voordeel voor huiseigenaren was dat het VEL gratis was.

NTA 8800 Energielabel na 2021

Sinds 2021 is er een nieuwe energielabel energieindex gekomen die voldoet aan de NTA 8800 norm. Dit label mag niet langer zelf worden geregistreerd of gewijzigd, een erkend EP-adviseur zal de woning ter plekke beoordelen en het label registreren.

Dit nieuwe label is wederom gekoppeld aan MijnOverheid via DigiD. Naast de energielabel index op basis van objectief waarneembare informatie zal de adviseur ook praktisch advies verstrekken om de woning te verduurzamen. De betrouwbaarheid van deze versie ligt aanzienlijk hoger dan de vorige versie.

Energie Index Rapport

Een deel van de verwarring rondom de energielabel energie index is de situatie die tussen 2015 en 2021 bestond. Naast het eenvoudige label was er namelijk het Energie Index Rapport.

In plaats van 10 kenmerken werden er bijna 200 kenmerken bekeken om een energiescore toe te kennen. Deze inspectie werd uitgevoerd door een EPA-W adviseur. Een EI-rapport geldt ook als VEL, een VEL heeft niet de waarde van een EI-rapport.

Wanneer is de uitgebreide versie nodig?

  • Om de huursom vast te stellen op basis van het WWS.
  • Als de waardering op het eenvoudige label niet overeenkomt met de werkelijke situatie.
  • In het geval van een erfenis of onteigening.

Als er maatregelen genomen zijn die van invloed kunnen zijn op bijvoorbeeld de maximale huursom dan biedt het uitgebreide rapport meer informatie en bewijs.

Moet je een nieuw energielabel aanvragen?

Een definitieve energielabel energieindex is 10 jaar geldig. Dit betekent dat er meerdere labels bestaan die naast elkaar worden gebruikt. De geldigheid vervalt niet bij de introductie van een nieuwe standaard.

Heb je in 2015 een VEL toegewezen gekregen die niet aangepast is? Dan is deze energielabel index geldig tot 2025. Op de website van MijnOverheid is het certificaat te downloaden.

Op het moment dat een object verhuurt of verkocht wordt is het verplicht om een geldig label te verstrekken. Dit moet al worden aangegeven bij de advertentie. Is sinds het verstrekken van een energielabel energieindex verandert, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of renovatie? Vraag dan een nieuw label aan. Een betere score zorgt namelijk voor een hogere huur- of koopsom.

Je kunt via Energielabelperfect.nl een nieuw label aanvragen. We plannen een bezoek in, een lokale EP-adviseur komt langs om de woning te inspecteren. Hier volgt naast praktisch advies een officieel label uit dat weer 10 jaar geldig is na afgifte. Neem voor vragen gerust even contact op met onze klantenservice.

Banner 4 energielabelperfect.nl