Energielabel kantoren

Energielabel kantoren

Banner 4 energielabelperfect.nl

Het energielabel bestaat al langer maar verder dan een score van A tot G gaat het vaak niet. Met ingang van 1 januari 2023 komt hier echter verandering in. Het energielabel kantoren zal gepaard gaan met de verplichting om minimaal een score van C te behalen.

Als het gebouw op die datum niet voldoet aan dit minimum dan mag het niet langer als kantoor wordt gebruikt. Het energielabel C voor kantoren is dus geen optie maar een wettelijke verplichting. Zorg ervoor dat je als eigenaar van een kantoorpand beschikt over het juiste label, laat een inspectie uitvoeren om op tijd verbeteringen door te kunnen voeren.

Hiervoor kun je terecht op Energielabelperfect.nl, lees ook deze pagina voor meer informatie over deze verplichting.

Energielabel kantoren C

Het is bekend dat ieder pand in Nederland moet beschikken over een energielabel. De waardering loopt van A tot G, daarnaast zijn er nog specifieke indicaties per onderdeel die worden vastgesteld door een erkende inspecteur.

Een energielabel voor kantoor is verplicht, als er nog geen label is dan kan de eigenaar hiervoor een boete krijgen. Vanaf 1 januari 2023 zal er naast een label ook een minimale score vereist zijn. Het energielabel C voor kantoren zal op die datum van kracht worden, dit betekent dat er voor veel eigenaars van kantoorpanden werk aan de winkel is.

Want als de locatie vanaf die datum niet beschikt over label C of beter dan mag het niet langer als kantoorpand gebruikt worden. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Valt een gebouw onder deze verplichting?

Dit zijn de kenmerken van het energielabel kantoren:

  • Je bent eigenaar van een kantoorgebouw.
  • Dit gebouw is geen Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument.
  • Het gebouw wordt niet in de komende twee jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend.
  • De gebruiksoppervlakte is minimaal 100 vierkante meter.

Is er een energielabel voor mijn kantoor?

Via de website www.ep-online.nl kun je bekijken of er al een energielabel kantoorruimte bestaat en wat de huidige score is. Als de huidige waardering D, E, F of G is dan zal het pand verbeterd moeten worden voor 1 januari 2023.

Dit klinkt als een grote opgave, toch is het in de meeste gevallen goed haalbaar. Als de huidige waardering C, B of A is dan is het niet verplicht om verbeteringen door te voeren. Hoewel het energielabel C voor kantoren een minimale vereiste wordt, kan het zeker voordeel bieden om voor een B of A waardering te gaan.

Niet zozeer vanwege de juridische verplichting maar vooral om energie en daarmee kosten te besparen.

Hoe lang is het energielabel kantoren geldig?

Kantoorgebouwen zullen niet altijd hetzelfde zijn, daarnaast kunnen de regels ook veranderen. Het energielabel kantoren heeft een geldigheid van 10 jaar, daarna zal er een nieuwe inspectie moeten plaatsvinden.

Het mag altijd op een eerder tijdstip, bijvoorbeeld als er in de afgelopen tijd verbeteringen zijn doorgevoerd. Denk hierbij aan isolatie of zonnepanelen op het dak. Als het kantoorpand een energielabel C bezit maar eigenlijk prestaties levert op A niveau dan loop je als eigenaar inkomsten mis.

Bij verkoop of verhuur is het energielabel voor kantoren namelijk verplicht, de nieuwe eigenaar of huurder zal bereid zijn om meer te betalen voor een kantoorpand met een hogere waardering.

Wie keurt kantoorgebouwen?

Om een geldig energielabel voor kantoorruimte te verkrijgen moet er eerst een erkend inspecteur langskomen. Die zal ter plekke de situatie opnemen waarmee meerdere aspecten aan bod zullen komen.

Naast een definitieve score zullen onderdelen ook los beoordeeld worden, daarnaast zal de inspecteur advies geven voor verdere verbeteringen. Nu kan bijvoorbeeld blijken dat het energielabel C voor kantoren behaald wordt.

Met enkele betaalbare ingrepen is het vervolgens mogelijk om de energieprestaties te verbeteren. Dan is het verstandig om na het doorvoeren van verbeteringen opnieuw een keuring aan te vragen. Een inspectie is daarmee niet alleen een momentopname, het biedt waardevolle informatie om het pand te verduurzamen.

Wat kun je doen met energielabel voor kantoren?

Een courant energielabel voor kantoorruimte kan helpen om een onderhoudsplan op te stellen. Een meerjarenonderhoudsplan wordt doorgaans voor een periode van 10 jaar bepaald, het energielabel heeft dezelfde looptijd.

Zo kan een planning worden gemaakt voor onderhoud inclusief het moment dat verduurzaming zal plaatsvinden. Door te plannen op termijn kun je kosten besparen en de productiviteit binnen de organisatie optimaliseren. Pak eerst de no-regret verbeteringen aan en plan verdere optimalisaties in voor een later tijdstip.

Een energielabel kantoren aanvragen kan direct via Energielabelperfect.nl. Vaak is een inspectie binnen enkele werkdagen in te plannen.

Banner 4 energielabelperfect.nl