Energielabel nieuwbouwwoning

Energielabel nieuwbouwwoning

Hoe kun je een energiescore koppelen aan een huis dat nog niet gebouwd is? Een energielabel voor nieuwbouw is verplicht, net zoals dit bij bestaande huizen het geval is. Maar hoe bepaal je het energielabel nieuwbouwwoning? Dit is niet alleen lastig om te inspecteren, er wordt door de overheid ook weinig informatie over verstrekt. Hoe dat komt lees je op deze pagina.

Is energielabel bij nieuwbouw verplicht?

Ja, een geldig energielabel bij nieuwbouw is verplicht, net zoals dit het geval is voor bestaande woningen. Sinds 2015 is het verplicht voor alle woningen die verkocht, verhuurd of opgeleverd worden om een geldig energielabel af te geven aan de nieuwe bewoner.

Het energielabel bij nieuwbouw wordt dus bij oplevering overhandigd, toch zal de eerste berekening al in een eerder stadium plaatsvinden.

Voorlopig energielabel bij nieuwbouwwoning

Op het moment dat het bouwplan gereed is zal er een voorlopig label worden berekend. Hierbij wordt uitgegaan van de beschikbare informatie over het bouwwerk zoals dit uitgevoerd zal worden. Normaal gesproken zal een nieuwbouw project automatisch al een relatief goede energiewaarde bezitten.

Label A is meer standaard dan uitzondering. De vraag is meer hoeveel plussen er achter de letter A komen te staan. Toch is het zeker mogelijk dat het energielabel nieuwbouwwoning uiteindelijk op B uitkomt. Daarom moet het energielabel bij oplevering van nieuwbouw officieel worden vastgesteld.

EPA label

Projectontwikkelaars geven bij de verkoop van woningen een schatting van de energieprestaties aan. Dit betreft een indicatie wat officieel een Energie Prestatie Advies wordt genoemd. In veel opzichten lijkt een EPA label op een standaard energielabel met als voornaamste verschil dat het een theoretische berekening betreft.

Het definitieve oordeel kan pas worden geveld nadat de werkzaamheden zijn voltooid. Zo kunnen er tijdens de bouw specificaties veranderen die van invloed zijn op de uiteindelijke classificering.

Informatie over energielabel nieuwbouwwoning

Op de website van de Rijksoverheid is niet veel informatie te vinden over het energielabel bij nieuwbouw. De meeste aandacht gaat naar oudere huizen en kantoorpanden. Dit zal ermee te maken hebben dat de meeste verbeteringen op energiebesparende maatregelen behaald worden op bestaande bouw.

Bij nieuwe woningen staat duurzaamheid direct centraal. Dit neemt niet weg dat een energielabel bij nieuwbouw verplicht is en dat niet iedere woning automatisch een label A zal krijgen. Daarnaast kan een EP-adviseur nog tips en adviezen geven om in de toekomst nog meer energie te besparen.

Wie betaalt de energie adviseur?

Als het een nieuwbouw project betreft dan is de projectontwikkelaar verantwoordelijk voor het label. Het energielabel zal bij oplevering van de nieuwbouw definitief worden overgedragen.

De kosten die gepaard gaan met de inspectie worden door de projectontwikkelaar betaald, dus niet door de koper. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal meters evenals het tarief dat de inspecteur rekent. Via Energielabelperfect.nl kom je te weten wat deze inspecties kosten en je kunt snel een erkende inspecteur vinden.

Nieuwe toetsing energielabel nieuwbouwwoning

Bij bestaande huizen is vanaf 2015 een voorlopig label bepaald, het energielabel voor nieuwbouw werd al in 2006 ingevoerd. Voor de start van de bouw wordt een voorlopig label gevraagd. Ook hiervoor gold dat er na 2015 een definitief label moest komen.

In eerste instantie was deze toetsing eenvoudig om uit te voeren. Er waren voorheen maximaal tien punten om informatie over te geven, op basis van deze aanvullingen werd dan een definitief label vastgesteld. Huizen die tot 2021 een definitief label hebben gekregen werden via een oude methode geïndexeerd. De geldigheid van een energielabel nieuwbouwwoning is tien jaar.

Tot 2015 was er het oude label met slechts 10 kenmerken. Toen kwam het EPA label met 150 kenmerken en sinds 2021 is er het nieuwe energielabel. Daarbij wordt berekend hoeveel fossiele brandstof de woning op jaarbasis gebruikt.

De kosten voor een inspectie liggen hoger dan voorheen, de informatie is ook veel uitgebreider. Met name de adviezen om de woning verder te verduurzamen kunnen in de toekomst voordeel bieden.

Huis verkopen aan tweede eigenaar

De eerste eigenaar zal een energielabel bij oplevering van de nieuwbouwwoning ontvangen. Energielabel nieuwbouwwoning wordt dit ook wel genoemd.

Als deze woning binnen 10 jaar wordt verkocht dan is het niet verplicht om een nieuwe inspectie uit te laten voeren. Als er verbeteringen zijn doorgevoerd dan is raadzaam om dit wel te laten doen.

Een betere score vertegenwoordigt een hogere woningwaarde. Daarnaast zal de koper een recente waardering op basis van de werkelijke situatie op prijs stellen. Een energielabel met een hoge score kan de verkoopsom aanzienlijk opdrijven wat voor de verkopende partij uiteraard een goede zaak is.