Energielabel overheid

Energielabel overheid

Banner 4 energielabelperfect.nl

Sinds 2021 is er een enorme toename in de vraag naar energielabels voor gebouwen. Sinds die tijd worden deze labels namelijk niet meer automatisch toegekend zoals dit in 2015 het geval was maar moet er een erkend EP-adviseur aan te pas komen.

Bij verkoop of verhuur van een gebouw is het verplicht om een geldig label te laten zien, toch is het energielabel overheid niet voor iedereen even duidelijk.

Dat is niet zo vreemd want er komen steeds nieuwe standaarden en regels. Een nieuw energielabel via de overheid aanvragen is niet mogelijk, wat je moet weten over het label en hoe je goedkoop een inspectie aanvraagt lees je op deze pagina.

Wat is het energielabel overheid?

In 2002 werd de EPBD-richtlijn aangenomen door het Europese Parlement. Het doel van deze richtlijn is het verminderen van energiegebruik van gebouwen.

Daardoor zijn er minder fossiele brandstoffen nodig en kan de CO2 uitstoot worden verminderd. Deze Europese maatregel wordt in ieder land op een andere wijze ingevuld en sinds 2002 zijn er een aantal wijzigingen in het beleid doorgevoerd. Het energielabel van de overheid is van toepassing op zowel apparaten als gebouwen, de toetsing en schaal is wel anders.

Sinds 2012 hebben nieuw opgeleverde gebouwen verplicht een energielabel van de overheid gekregen. Hoewel het besluit al 10 jaar eerder was genomen bleek het systeem nog niet bepaald waterdicht te zijn.

Binnen de Eerste en Tweede Kamer was er behoorlijk wat onenigheid wat betreft de invulling van de EU regels, uiteindelijk zou iedere woning in 2015 voorzien worden van een label dat 10 jaar geldig zou blijven.

Dit label werd automatisch en op afstand toegekend op basis van een meetmethode waarbij zaken als bouwjaar en woningtype werden meegenomen in de weging.

Als huiseigenaren zelf energiebesparende maatregelen hadden genomen zoals woningisolatie of het plaatsen van zonnepanelen dan konden ze dit doorgeven, de score werd hier vervolgens op aangepast. Een nieuw energielabel van de overheid aanvragen was daarmee niet veel meer dan een formulier invullen.

Energielabel overheid sinds 2021

In 2021 ging de toekenning van het label op de schop, ook de manier van meten werd anders. De NTA 8800 standaard werd geïntroduceerd, deze methode zou meer betrouwbaar moeten zijn dan de voorgaande methode. Volgens cijfers van de regering zou de helft van woningen volgens de nieuwe standaard een ander label moeten krijgen.

In tegenstelling tot wat je wellicht zou vermoeden kunnen afwijkende metingen tot een hogere score leiden. Het is dus mogelijk dat je in een label C huis woont dat eigenlijk label B moet zijn.

Zolang je daar blijft wonen heeft dit geen effect op de energierekening, bij verkoop of verhuur heeft dit zeker invloed. De woningwaarde stijgt namelijk als je een beter label kunt overleggen.

Een belangrijk verschil is dat een energielabel overheid aanvragen nu loopt via erkende EP-adviseurs. In de afgelopen jaren zijn veel bouwkundig adviseurs en andere professionals in vastgoed opgeleid om dergelijke metingen uit te voeren volgens de nieuwe NTA 8800 standaard.

Dit proces vindt op locatie plaats, het is dus niet langer een schatting op afstand. Er komt iemand bij je langs die pakweg een uur lang jouw huis zal inspecteren. Op basis van deze inspectie volgt er een energiescore die gekoppeld wordt aan een label A++++ t/m G. Daarnaast krijgt de huiseigenaar ook advies om de woning verder te verduurzamen.

Hoe vraag je een energielabel aan?

Je kunt echter niet het energielabel van de overheid aanvragen via MijnOverheid. Je kunt hier overigens wel het label downloaden via de kadastrale gegevens. Als je een inspectie wilt laten uitvoeren dan moet je zelf op zoek gaan naar een erkend inspecteur. Het doel hierbij is de kosten te reduceren door marktwerking.

Helaas zien we dat inspecteurs misbruik maken van het tekort aan gekwalificeerde mensen door hoge tarieven te vragen. Ook kan de wachttijd flink oplopen. Op Energielabelperfect.nl wordt de aanvraag snel afgehandeld met relatief lage kosten.

Dit komt omdat een landelijk netwerk aan erkende inspecteurs voor een vast tarief huizen beoordeelt inclusief registratie in het Kadaster. Door efficiënt te werken kan de prijs laag blijven.

Het energielabel van de overheid is van toepassing op koelkasten, televisies, verlichting en dus ook huizen. Je blijft echter als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van een geldig label voor je woning.

Voorkom een boete en vraag tijdig een inspectie aan als je van plan bent je huis te verkopen of verhuren. Via Energielabelperfect.nl vind je snel een betaalbare inspecteur bij jou in de buurt.

Banner 4 energielabelperfect.nl