Energielabel puntentelling

Energielabel puntentelling

Banner 3 energielabelperfect.nl

Het energielabel is in 2021 vernieuwd. Dit betekent niet automatisch dat je een nieuw label moet aanvragen, het vorige label blijft namelijk geldig. Toch zijn er redenen om voor het verstrijken van de uiterste datum een inspectie aan te vragen.

Zowel bij kopen als huren is de score van belang, hoe het energielabel puntentelling sinds 2021 werkt lees je op deze pagina. Als je verhuurder bent dan is het energielabel WWS iets waar je mee te maken zult krijgen. Ook daarover lees je meer op deze pagina.

Energielabel puntentelling voor 2021

Voor 2021 waren er diverse standaarden voor energielabels zoals het Vereenvoudigd Energie Label (VEL), een voorlopig label bij nieuwbouw of het definitieve label dat automatisch werd toegekend in 2015.

Sinds dat jaar is het namelijk verplicht voor alle gebouwen om een geldig energielabel te bezitten, dus ook voor bestaande bouw. De energielabel puntentelling is sinds 2021 veranderd, de manier van meten ook.

Voor 2021 liepen de labels voor huizen van A++ t/m G waarbij A++ het meest gunstig was en G het minst energie efficiënt.

Als je kijkt naar het energielabel WWS dan was dit de scorelijst op basis van een gezin met meerdere personen:

40 punten voor A++

36 punten voor A+

32 punten voor A

28 punten voor B

15 punten voor C

11 punten voor D

5 punten voor E

1 punt voor F

0 punten voor G

Met ingang van 2030 mogen verhuurders in de sociale sector niet langer huizen verhuren met label E, F en G. Dit betekent dat een flink deel van de woningvoorraad voor die datum moet worden verduurzaamd.

Dit brengt flinke investeringen met zich mee, het biedt ook kansen. Een goed geïsoleerde woning levert meer geld op bij verhuur of eventueel verkoop van vastgoed. De WOZ-waarde zal ook stijgen wat in de totale rekensom zeker een rol van betekenis heeft,

Energielabel puntentelling na 2021

Enerzijds is het systeem na 2021 eenvoudiger geworden, anderzijds zijn er juist meer kenmerken die van belang zijn. Omdat er voorheen een te grote marge bestond voor onnauwkeurige scores is het sinds 2021 verplicht om voor een label een erkend EP-adviseur in te schakelen.

Via Energielabelperfect.nl kun je direct een lokale inspecteur inschakelen voor inspectie en praktisch advies. Je betaalt hier een vast bedrag voor op basis van oppervlakte. De nieuwe standaard loopt van A++++ t/m G, daarnaast worden er drie soorten woningen onderscheiden; tot 25 vierkante meter, tussen 25 en 40 vierkante meter en groter dan 40 vierkante meter.

De cijfers voor woningen die 40+ meter zijn komen overeen met de vorige telling, bij kleinere woningen is de telling anders.

Bij maximaal 25 vierkante meter (meerdere personen in huishouden):

48 punten voor A++

44 punten voor A+

40 punten voor A

36 punten voor B

32 punten voor C

28 punten voor D

15 punten voor E

1 punt voor F

0 punten voor G

Bij 25 tot 40 vierkante meter (meerdere personen in huishouden):

44 punten voor A++

40 punten voor A+

36 punten voor A

32 punten voor B

28 punten voor C

15 punten voor D

11 punten voor E

1 punt voor F

0 punten voor G

De energielabel puntentelling WWS is van belang voor verhuurders die sociale huurwoningen aanbieden. Daarmee wordt de maximale huursom bepaald die de huurder moet betalen.

Nieuwe standaard, andere telling

Voorheen was het mogelijk om aanpassingen aan het label door te geven, nu moet er voor iedere wijziging in het label een nieuwe inspectie worden aangevraagd. Dit betekent hogere kosten voor inspecties, de adviezen die uit de inspectie kunnen verduurzaming wel meer efficiënt maken. Met andere woorden: een inspectie levert vaak meer op dan het kost.

Bij het energielabel voor WWS worden punten geteld, bij koopwoningen wordt de uitstoot per vierkante meter aangehouden. Particuliere huiseigenaren zullen daarmee geen gebruik maken van de punten methode.

Het label kan wel invloed hebben op de WOZ-waarde die weer gebruikt wordt om (gemeentelijke) heffingen op te leggen. Vermoed je dat de huidige waardering van je huis niet juist is? Dan kan het verstandig zijn om een nieuwe inspectie aan te vragen.

Wat betekent de telling voor de eigenaar of huurder?

De energielabel puntentelling volgens WWS bepaalt hoeveel huur voor een woning gevraagd mag worden. Het is niet alleen belangrijk voor verhuurders maar ook voor huurders aangezien zij de huur moeten betalen. Als een woning niet beschikt over een geldig en nauwkeurig label dan kan er een boete worden opgelegd aan de eigenaar van het pand.

Banner 3 energielabelperfect.nl