Energielabel utiliteit

Energielabel utiliteit

Banner 2 energielabelperfect.nl

Er is momenteel veel aandacht voor het energielabel utiliteitsbouw. Dit heeft vooral te maken met de verplichting voor label C bij kantoren vanaf 1 januari 2023.

Veel vastgoedeigenaars en investeerders overwegen verduurzaming van hun panden of zijn er al druk mee bezig. Wat is het energielabel utiliteit en welke gevolgen heeft dit label voor panden zonder woonfunctie?

Wat is energielabel utiliteit?

Er zijn panden met woonfunctie en panden met een andere functie. Die tweede categorie wordt utiliteitsbouw genoemd. Voor de meeste panden is een energielabel utiliteit verplicht.

Denk hierbij aan:

 • Kantoren
 • Scholen
 • Winkels
 • Ziekenhuizen

Er zijn uitzonderingen zoals beschermde monumenten of fabriekshallen. Bij oplevering, verhuur of verkoop van een pand is het verplicht om een energielabel utiliteitsbouw te overleggen. Als de eigenaar niet in het bezit is van een geldig label dan kan hiervoor een boete worden uitgeschreven. De controle wordt uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Energielabel utiliteiten aanvragen

Via Energielabelperfect.nl kun je eenvoudig een officiële inspectie aanvragen voor woonhuizen. Dit werkt op basis van een standaard tarief voor woningen met een maximale oppervlakte.

Het is niet mogelijk om een zakelijk pand of ander type pand zonder woonfunctie tegen dit lage tarief te laten inspecteren. Als je een energielabel utiliteit wilt aanvragen dan kun je online een EP adviseur opzoeken die zich richt op utiliteitsbouw.

Het is mogelijk om meerdere offertes aan te vragen, maak vervolgens een keuze uit het aanbod en plan een afspraak in. Het pand zal ter plekke worden opgenomen, het is verplicht om hier als eigenaar bij aanwezig te zijn. Naast een inspectie op locatie zal er gevraagd worden naar documentatie zoals bouwtekeningen, facturen en verbetermaatregelen.

Aan welke voorwaarden moet een gebouw voldoen?

De energielabels lopen van A t/m G waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst energiezuinig. Met uitzondering van kantoorgebouwen maakt het voor de wet niet uit over welk label het gebouw beschikt zolang er maar een energielabel utiliteit vastgelegd is en dit label wordt overgedragen bij oplevering, verhuur of verkoop.

Een huurder of koper kan wel eisen stellen, een pand met G label zal veel meer energie verbruiken dan een pand met label B. Naast de huur- of koopsom is dit zeker een belangrijke overweging voor ondernemers of andere gebruikers.

Energielabel kantoren 2023

Aan het energielabel utiliteitsbouw worden geen minimale eisen gesteld, met ingang van 2023 wordt dit anders voor kantoorgebouwen. Deze panden moeten vanaf 1 januari 2023 een label C of beter bezitten, anders mag het pand niet langer worden gebruikt als kantoor.

Dit is de eerste categorie gebouwen waarbij er een minimum wordt gesteld. Naar schatting lag het aantal kantoorpanden dat voldoet aan deze norm halverwege 2022 op de helft. Dit betekent dus dat de andere helft zonder verdere maatregelen vanaf 2023 de deuren moet sluiten of de eigenaar riskeert een boete.

In april 2022 was voor 43 procent van kantoren nog geen geldig energielabel utiliteitsbouw geregistreerd. 11 procent van kantoren met label voldoet niet aan de C-label eis voor 2023. Volgens onderzoek zal 70 procent van kantoorpanden zonder label niet direct voldoen aan het wettelijke minimum. Er is dus veel werk aan de winkel, gelukkig kunnen veel panden met relatief kleine ingrepen een C-label halen. Naast de verbeteringen moet de inspectie eveneens voor 2023 afgerond zijn.

Kleine kantoren met een beperkte oppervlakte en monumentale kantoorpanden zijn uitgesloten van de verplichting voor label C. Dit betekent echter niet dat verduurzaming geen prioriteit moet hebben, het zal nog steeds voordeel bieden voor gebruikers en eigenaars.

Moet het label zichtbaar zijn?

Voor de meeste panden is het niet verplicht om het label zichtbaar te laten zien. Het energielabel utiliteit moet vanaf het moment dat een gebouw op de markt wordt aangeboden zichtbaar zijn in de advertentie en beschikbaar worden gesteld aan de huurder of koper. Er zijn uitzonderingen die gelden voor panden met een oppervlakte van minimaal 250 vierkante meter.

In deze panden moet wel het label zichtbaar worden ophangen:

 • Overheidsgebouwen
 • Ziekenhuizen
 • Winkels
 • Supermarkten
 • Restaurants
 • Schouwburgen
 • Banken
 • Hotels

Deze verplichting is van toepassing als er een energielabel is, bijvoorbeeld door een verkoop.

Energielabel utiliteitsbouw

Gebouwen met kantoorfunctie vallen in de eerste categorie utiliteitsgebouwen die verplicht een label-C of beter moeten bezitten. Er zijn nog geen plannen of data bekend voor andere gebouwen die aan een minimum moeten voldoen. Met de huidige hoge energieprijzen zijn energiebesparende maatregelen wel veel sneller terugverdiend.

Denk aan isolatie van muren of het dak, zonnepanelen of een warmtepomp. Er zijn geen subsidies meer voor verduurzaming, het is wel mogelijk om (een deel van) kosten onder te brengen in de hypotheek of in een bouwdepot.

Banner 2 energielabelperfect.nl