Energielabel verplicht bij verhuur

Energielabel verplicht bij verhuur

Banner 4 energielabelperfect.nl

Een energielabel verplicht bij verhuur van een woning. De eigenaar van het huis is hiervoor verantwoordelijk, niet de huurder. Het is voor de huurder uiteraard wel van belang om te weten wat de energieprestaties van de woning zijn, daarom wordt het energielabel bij verhuur van de woning verstrekt door de verhuurder.

Dit lijkt niet zo ingewikkeld, toch worden er behoorlijk wat vragen gesteld over energielabels bij huurwoningen. Op deze pagina geven we antwoorden, zowel voor huiseigenaren als huurders.

Is een energielabel verplicht bij verhuur?

Een energielabel verplicht bij verhuur voor zowel nieuwe huurders in de sociale sector als bij particuliere verhuur. De huiseigenaar moet een geldig label al bij de advertentie vermelden. Een label heeft een geldigheid van 10 jaar. Als er in het verleden een label is afgegeven dat ouder is dan 10 jaar dan moet er een nieuwe meting worden aangevraagd.

Via Energielabelperfect.nl kun je direct een lokale EP-adviseur vinden en een afspraak inplannen. Een huurder kan geen inspectie voor energielabel verhuur bij aanvragen, dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Hoe zit het met huidige huurders?

Als je huurder bent van een woning dan hoeft de verhuurder geen energielabel te verstrekken. Je mag hier wel zelf om vragen of controleer het meest recente label via energielabel.nl. De verhuurder is verplicht om een geldig label te laten zien, als er geen energielabel voorhanden is dan kan dit worden gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Een huiseigenaar kan zelf een kopie van het label downloaden via de website van Mijn Overheid. Dit is nog niet zo bij huurwoningen, in de loop van 2023 zal dit veranderen. Dan kunnen ook huurders hier het label van de huurwoning downloaden.

Energielabel bij sociale huurwoningen

Bij woningen in de sociale huursector geldt dezelfde verplichting voor energielabel bij verhuur. Voor deze woningen is een aanvullende voorwaarde van toepassing. De regering heeft gesteld dat sociale huurwoningen met label E, F en G vanaf 2030 niet meer verhuurd mogen worden.

Dit is een maatregel om verduurzaming in de sociale sector te stimuleren. Het is mogelijk dat bestaande huurders nog steeds een woning huren met één van deze lagere scores, in dat geval mag de huursom niet stijgen voordat de woning verduurzaamd is. Vrijkomende woningen zullen verduurzaamd moeten worden om aan het minimum te voldoen.

Het is bij sociale verhuur niet toegestaan voor huurders om zelf ingrijpende maatregelen te nemen op het gebied van verduurzaming. De huurder is beperkt tot beperkte ingegrepen zoals isolatiefolie achter de verwarming.

Energielabel bij particuliere huurwoningen

Het energielabel is ook verplicht bij verhuur van huurwoningen in de particuliere sector. Als er geen geldig label wordt vermeld in de advertentie dan zal er een boete volgen voor de eigenaar van het pand. Daarnaast zullen huurders behoefte hebben aan informatie over de energieprestaties.

Voor een label D woning zullen de energiekosten namelijk aanzienlijk hoger uitvallen dan voor een label B woning. Als de energiekosten maandelijks bijvoorbeeld 100 euro goedkoper uitvallen dan zal de huurder bereid zijn om een hogere huur te betalen. Het label geeft aan wat de energieprestaties van de woning zijn.

Collectieve inspectie

Bij een energielabel bij verhuur van woning aanvragen zijn kosten gemoeid. Er moet namelijk een erkende EP-adviseur langskomen om iedere individuele woning te inspecteren. Als de verhuurder meerdere panden van een nieuw label wil laten voorzien dan kunnen er afspraken worden gemaakt.

Als het bijvoorbeeld een rij woningen betreft met soortgelijke kenmerken dan kan een deel van de informatie worden overgenomen.

Toch moet ieder object los worden bekeken door de inspecteur omdat er onderlinge verschillen kunnen zijn. Als een inspecteur 10 huizen inspecteert in dezelfde straat dan betaal je als eigenaar per woning minder dan voor 1 huis. Je moet hier wel zelf afspraken over maken.

Het energielabel is verplicht bij verhuur van zowel huizen als appartementen. Collectieve inspectie is een goede optie in flatgebouwen. Als er meerdere eigenaren in het gebouw zijn dan kan via de VvE een inspecteur worden ingeschakeld. Die kan zo sneller en efficiënter alle wooneenheden in het gebouw inspecteren.

Het is wel een voorwaarde dat de inspecteur toegang krijgt tot alle eenheden, het is niet toegestaan om een label toe te kennen op basis van een steekproef. Uiteraard mogen eigenaren ook op eigen gelegenheid een EP-adviseur inschakelen, niet ieder appartement zal op hetzelfde moment verhuurd worden.

Banner 4 energielabelperfect.nl