Energielabel winkelpand

Energielabel winkelpand

Banner 4 energielabelperfect.nl

Is een energielabel winkelpand verplicht? Het korte antwoord is “ja, dat is verplicht” maar er is meer wat je moet weten over het energielabel als je een winkel hebt.

Via Energielabelperfect.nl kun je inspecties aanvragen voor woningen. In het verleden waren de regels voor huizen en winkels anders, nu is er weinig verschil tussen wonen en zakelijk gebruik. Hoe dat komt leggen we uit op deze pagina.

Energielabel winkelpand

De verplichting voor een energielabel bij een winkelpand is verplicht sinds 2015. Dit geldt ook voor woningen. Het voornaamste verschil was tot 2020 een vereenvoudigd label voor panden met woonbestemming.

Hiervoor was een Vereenvoudigd Energielabel (VEL) voldoende. Er hoefde geen inspectie ter plekke uitgevoerd te worden. Dit is veranderd sinds 2021 zodat het nu verplicht is voor ieder pand om een volledige inspectie uit te laten voeren door een EPA adviseur.

Wanneer is energielabel verplicht?

Het energielabel winkelpand is verplicht bij verkoop of verhuur. De nieuwe eigenaar of huurder moet een geldig label krijgen, bij de advertentie moet dit al vermeld worden. Als er een label is bepaald dan is dit 10 jaar geldig.

In de praktijk laten veel verkopers of verhuurders kort voor de verkoop of verhuur een inspectie uitvoeren waarmee het zeker is dat het label overeenkomt met de huidige situatie.

Dit zorgt voor meer vertrouwen tijdens de onderhandeling over de koop- of huursom. Daarnaast zal een inspecteur adviseren in energiebesparende maatregelen om een beter energielabel voor de winkel te behalen.

Geen energielabel, wat nu?

Heb je geen (geldig) energielabel voor je winkelpand? Dan zul je een inspecteur / adviseur moeten inschakelen die langskomt en de winkel onderzoekt. Dit is een inspectie ter plekke, het is niet mogelijk om een label op afstand te bepalen. Hier zijn kosten aan verbonden, niet voor het label op zich maar voor de tijd die een inspecteur bezig is met het pand.

Bij een woonhuis is het vaak eenvoudig om een tarief te bepalen, zo werkt Energielabelperfect.nl met standaard tarieven voor de meeste woningen. Het energielabel van een winkelpand is lastiger te bepalen omdat winkels sterk verschillen in zowel oppervlakte als constructie. Een voordeel is dat een winkelpand vaak vrij eenvoudig is van ontwerp en alle onderdelen die gecontroleerd worden zijn goed bereikbaar.

Het energielabel voor de winkel wordt verstrekt aan de eigenaar van het pand, niet een eventuele huurder. Als je een winkel huurt dan kun je bij de verhuurder vragen naar het label, bij een mutatie van het pand is dit sinds 2021 verplicht.

Winkels vallen onder utiliteitsbouw, net als kantoren, overheidsgebouwen, hotels en horeca. Er zijn uitzonderingen zoals beschermde monumenten en noodwinkels. Als een winkel gevestigd is in een monumentaal pand of als het een tijdelijk onderkomen betreft dan is het mogelijk dat een energielabel niet verplicht is.

Wat gebeurt er zonder energielabel winkelpand?

Hoewel het energielabel winkelpand verplicht is betekent dit niet direct dat je een boete krijgt zonder geldig label. Als je een pand bezit dat niet van eigenaar wisselt dan wordt er ook geen controle uitgevoerd. Pas bij verkoop of verhuur wordt bepaald of er een geldig label is overgedragen, als dit niet het geval is dan kan er een boete volgen.

Als je dus 20 jaar hetzelfde pand bezit of gebruikt en het label is na 10 jaar verlopen dan zullen hier niet direct consequenties aan verbonden zijn. Toch is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te zorgen voor een geldig energielabel. Nu wordt er niet zeer streng op toegezien maar dit kan zeker veranderen in de nabije toekomst.

Label C voor kantoorpanden

Voor panden die als kantoorruimte worden gebruikt is minimaal label C verplicht vanaf 2023. Als dit niet het geval is dan kan de eigenaar van het pand een boete krijgen, bovendien mag het pand niet langer als kantoor worden gebruikt. Een dergelijke verplichting is nog niet van toepassing voor winkelpanden. Maar dit sluit niet uit dat een dergelijke voorwaarde ook wordt doorgevoerd bij winkels.

Nu is het energielabel winkelpand verplicht, later zal hier waarschijnlijk een minimum aan worden gekoppeld. Want het Rijk heeft namelijk de opdracht om CO2 uitstoot terug te dringen en meer gebruik te maken van duurzame energie.

Nu is een G label voor je winkel in principe voldoende maar dit zal waarschijnlijk veranderen naar label C of zelfs beter. Het loont zich daarom om nu al aan de slag te gaan met verduurzaming van winkelpanden.

Banner 4 energielabelperfect.nl