Label huis

Label huis

Banner 2 energielabelperfect.nl

Label huis

Niet ieder label voor je huis is hetzelfde. Misschien heb je een label dat enkele jaren oud is. Dan is het volgens een andere methode bepaald dan een nieuw energielabel na 2021. Een huis label lijkt standaard te zijn maar er zijn meerdere standaarden.

Dan is er nog het duurzaamheidslabel van een woning of bedrijfspand waarbij extra criteria gesteld worden. Wat betekent een label op je huis als je de woning wilt verkopen? Je leest het op deze pagina.

Label huis opzoeken

Je weet het misschien niet maar er is een label voor je huis. Een aantal huizen zijn op aanvraag geïnspecteerd maar veel woningen zijn in 2015 automatisch voorzien van een definitief energielabel op afstand.

Destijds werd er een andere norm gehanteerd dan nu het geval is, toch blijven deze labels geldig tot 2025. Als je daarna het huis wilt verkopen of verhuren dan moet je een nieuw huis label aanvragen. Die zal dan automatisch volgens de nieuwe standaard plaatsvinden.

Heeft het duurzaamheidslabel van je woning invloed op de waarde? Zeker, een hogere score betekent dat kopers of huurders bereid zijn om meer te betalen. Dit is geen aanname, de Universiteit van Tilburg en Maastricht hebben hier onderzoek naar uitgevoerd.

Een A-label woning levert duizenden euro’s meer op bij verkoop in vergelijking met een label-B huis. Woon je in een label-G woning? Dan verlies je al snel 15.000 euro in vergelijking met label-B.

Het duurzaamheidslabel van je woning is gelukkig niet ‘duur’. Je moet sinds 1 januari 2021 wel betalen voor een inspectie door een gecertificeerd EP-adviseur. De nieuwe NTA 8800 norm vereist namelijk specifieke kennis en een onafhankelijke toetsing. Je kunt dit vergelijken met een taxatierapport dat een taxateur uitvoert, daar betaal je ook zelf voor.

Als je nog een geldig label voor je huis hebt, is het dan nodig om een nieuwe inspectie aan te vragen? De nieuwe toetsing is niet alleen meer nauwkeurig, de score kan ook hoger uitvallen. Zo is gebleken dat bij een aantal huizen het huis label volgens de oude standaard lager uitvalt dan volgens de NTA 8800 norm.

Daarnaast zijn er nog enkele pluspunten bijgekomen. Dit mag je heel letterlijk nemen want je kunt nu een A++++ label woning ‘verdienen’ als je bijvoorbeeld een zonneboiler en zonnepanelen bezit.

Welke duurzaamheidslabels zijn er?

Voor 2021 werd een andere methodiek toegepast voor huizen. Het label voor je huis is 10 jaar geldig, het is wel mogelijk dat de nieuwe norm beter uitpakt bij verkoop of verhuur. Het standaard label is van toepassing op woning- en utiliteitsbouw.

Naast het label voor een huis zijn er nog meer opties:

  • Advies op maat: De inspecteur is eigenlijk een adviseur. Je hebt geen invloed op de methode of score, je krijgt wel advies om de woning verder te verduurzamen. Zo staan verbeterpunten op het nieuwe label vermeld.
  • GPR Gebouw: Dit is een methode waarbij 5 thema’s aan bod komen; energie, milieu, gezondheid, kwaliteit van gebruik en waarde in de toekomst.
  • BREEAM-NL: In dit systeem voor certificering komen nog meer zaken aan bod; energie, management, gezondheid, transport, water, materialen, afval, gebruik van land en ecologie en vervuiling.
  • LEED: Dit Amerikaanse systeem is gebaseerd op BREEAM-NL maar dan met strengere eisen wat betreft de materialen die toegepast worden.
  • GreenCalc: Hierbij worden gebouwen op 3 thema’s beoordeeld; gebruik van energie, water en materiaal.
  • GRESB: Deze afkorting staat voor Global Real Estate Sustainability Benchmark. Het betreft een strenge norm die wereldwijd wordt gebruikt om het duurzaamheidslabel voor vastgoedbedrijven te bepalen.

Als het een label voor je huis betreft dan heb je als eigenaar eigenlijk heel weinig om rekening mee te houden. Zorg ervoor dat je bij verkoop of verhuur een geldig huis label hebt en de rest zit wel goed. Je kunt via Energielabelperfect.nl direct een erkend EP-adviseur bij jou in de buurt opzoeken, plan een afspraak in en de adviseur komt snel bij je langs.

Na de opname wordt een rapport opgesteld en het label wordt officieel geregistreerd. Daarna krijg je het nieuwe label van je huis per mail toegezonden en je kunt het later altijd nog downloaden via de pagina van Mijn Overheid. Een label is 10 jaar geldig na afgifte.

Voer je op basis van het advies duurzaamheidsmaatregelen door? Dan kan het interessant zijn om bij verkoop of verhuur van je duurzame huis een nieuwe inspectie aan te vragen. Dit kost je een paar honderd euro en zoals je hebt gezien kan het je duizenden euro’s voordeel opleveren.

Banner 2 energielabelperfect.nl