PVT paneel

PVT paneel

Banner 3 energielabelperfect.nl

Een Photovoltaïsch Thermisch paneel ofwel PVT paneel is een geavanceerd type zonnepaneel dat zowel elektriciteit als warmte kan opwekken. In tegenstelling tot standaard zonnepanelen die alleen elektriciteit produceren, combineren PVT panelen fotovoltaïsche cellen met een thermisch systeem.

Dit biedt meerdere voordelen maar de kosten liggen ook hoger. Wanneer zijn PVT zonnepanelen interessant en moet je nu al investeren in deze nieuwe technologie? Je leest het op deze pagina.

Wat is een PVT paneel?

Een PVT paneel is anders dan een standaard zonnepaneel omdat naast licht ook de warmte een rol speelt. Het fotovoltaïsche gedeelte van een PVT paneel bestaat uit zonnecellen die zonlicht omzetten in elektriciteit, net zoals bij traditionele zonnepanelen dus.

Het thermische gedeelte maakt gebruik van een warmtedragend medium om warmte te absorberen. Dit kan water of een speciale vloeistof zijn. Deze warmte kan vervolgens worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals waterverwarming, ruimteverwarming of industriële processen.

De combinatie van fotovoltaïsche en thermische technologieën in één paneel biedt enkele voordelen:

  1. De beschikbare zonnestraling wordt optimaal gebruikt, omdat zowel elektriciteit als warmte worden gegenereerd.
  2. Het PVT paneel kan de temperatuur beter reguleren dan standaard zonnepanelen, waardoor het fotovoltaïsche rendement kan worden verhoogd.
  3. De opgewekte warmte kan nuttig worden gebruikt, waardoor de totale energieopbrengst van het paneel hoger wordt.

PVT panelen worden voornamelijk toegepast in gebieden waar zowel elektriciteit als warmte nodig is, denk hierbij aan huizen, commerciële gebouwen en industriële bedrijven. Deze technologie helpt bij het maximaliseren van de energieopbrengst en het verlagen van de energiekosten. Laten we even inzoomen op de termen ‘fotovoltaïsch’ en ‘thermisch’ om het verschil met traditionele zonnepanelen beter te begrijpen.

Wat is fotovoltaïsch?

Het woord ‘fotovoltaïsch’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘phos’ (dit betekent licht) en ‘voltaïsch’ (dit betekent elektriciteit opwekkend). Het gaat over de directe omzetting van zonlicht naar elektrische energie. Het is een term die wordt gebruikt om de eigenschappen en toepassingen van zonnecellen en zonnepanelen te beschrijven.

De fotovoltaïsche (PV) technologie maakt gebruik van speciale halfgeleidermaterialen, die in zonnecellen zijn geïntegreerd. Doorgaans betreft dit silicium. Wanneer fotonen (lichtdeeltjes) afkomstig van zonlicht op het oppervlak van de zonnecel vallen, absorberen de halfgeleidermaterialen de fotonen en genereren ze elektronen. Dit proces noemen we het fotovoltaïsche effect.

De elektronen worden door een intern elektrisch veld in de zonnecel verplaatst, dit zorgt voor de elektrische stroom. Door zonnecellen in serie te schakelen en te combineren in zonnepanelen, is het mogelijk om de opgewekte gelijkstroom (DC) om te zetten in wisselstroom (AC). Dit werkt met behulp van een omvormer, zodat het direct kan worden gebruikt in huishoudelijke apparaten of bijvoorbeeld een elektrische auto.

Het fotovoltaïsche effect legt de basis voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht en maakt van zonne-energie een duurzame en hernieuwbare bron van energie. Fotovoltaïsche systemen worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit op zowel grote als kleine schaal, van kleine zonne-installaties op daken van huizen tot grootschalige zonneparken die elektriciteit genereren voor hele gemeenschappen en industriële doeleinden.

Wat is thermisch?

Het woord ‘thermisch’ heeft betrekking op warmte of de overdracht hiervan. Het wordt gebruikt als verwijzing naar processen, systemen of technologieën die gekoppeld zijn aan warmte energie. Als we spreken over zonnepanelen verwijst ’thermisch’ naar het vermogen van een zonnepaneel of een ander apparaat om warmte te genereren of warmte energie te benutten. In dit geval wordt de opgewekte energie meestal gebruikt voor het verwarmen van water of ruimtes.

Thermische zonne energie maakt gebruik van zonlicht om warmte te genereren. Dit is mogelijk door ‘zonnewarmte collectoren’ die het zonlicht absorberen en de warmte overdragen aan bijvoorbeeld water of lucht. Het verwarmde medium kan vervolgens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik of de verwarming in gebouwen.

Waarom PVT zonnepanelen kopen?

Of PVT zonnepanelen interessant zijn om te kopen, hangt af van verschillende factoren. Denk aan de specifieke energiebehoefte, jouw beschikbare budget, de ruimte en het rendement dat je kunt behalen. Hier zijn enkele aandachtspunten bij PVT zonnepanelen kopen:

1. Energie

Als je zowel elektriciteit als warmte nodig hebt, dan kan een PVT paneel een geschikte keuze zijn. Het kan bijdragen om in je energiebehoeften te voorzien door zowel elektriciteit als warmte te genereren. Dit zal weer leiden tot lagere energiekosten en een verminderde afhankelijkheid van externe energiebronnen.

2. Ruimte

PVT panelen kunnen meer ruimte innemen dan standaard zonnepanelen vanwege de integratie van thermische componenten. Zorg er dus voor dat je voldoende ruimte op het dak hebt om de PVT panelen te installeren Er mogen verder geen belemmeringen zijn die de efficiëntie kunnen beïnvloeden, zoals schaduw van gebouwen of bomen.

3. Kosten en rendement

PVT zonnepanelen hebben over het algemeen hogere kosten bij aanschaf in vergelijking met standaard zonnepanelen vanwege de geavanceerde technologie en de integratie van thermische componenten. Je moet de kosten van de PVT panelen afwegen tegen de verwachte energieopbrengst en de besparingen op de lange termijn.

4. Onderhoud en garantie

Vraag ook naar het onderhoud dat nodig is voor PVT panelen en controleer de garantievoorwaarden van de fabrikant en leverancier. Zorg ervoor dat je begrijpt welk onderhoud nodig is, wat de kosten zijn en welke garanties worden geboden om de prestaties en duurzaamheid van de panelen te waarborgen.

Innovaties in zonnepanelen

De meest gangbare typen zonnepanelen zijn monokristallijn en polykristallijn. Daarnaast zijn er ook andere opkomende technologieën:

  1. Dunne film zonnepanelen: Deze panelen worden gemaakt door een dunne laag fotovoltaïsch materiaal op een substraat aan te brengen. Dit kan glas, metaal of kunststof zijn. Dunne film panelen zijn flexibel en kunnen op verschillende oppervlakken worden geïnstalleerd, maar leveren doorgaans een lager rendement op dan kristallijne panelen.
  1. Bifaciale zonnepanelen: Bifaciale panelen kunnen zonlicht aan beide zijden van het paneel opvangen, daardoor zijn ze in staat meer energie te genereren. Ze kunnen worden geïnstalleerd op een reflecterend oppervlak, zoals witte dakbedekking of sneeuw, om het opgevangen licht te verhogen.

Wat kosten PVT panelen?

Over het algemeen zijn PVT panelen duurder dan standaard zonnepanelen. Dit komt doordat PVT panelen een geavanceerdere technologie gebruiken en zowel fotovoltaïsche als thermische componenten bevatten. De vraag naar PVT-panelen ligt op dit moment lager dan naar standaard zonnepanelen, dit is van invloed op de prijzen.

Toch zijn de kosten van zonnepanelen over het algemeen gedaald in de laatste jaren, dit geldt ook voor PVT panelen. Met verdere technologische ontwikkelingen en schaalvoordelen kunnen de kosten van PVT zonnepanelen in de toekomst dalen. Als je nu investeert in zonne-energie dan pluk je er wel de vruchten van.

Laat je door een ervaren aannemer informeren over welk type zonnepaneel het beste past bij jouw behoeften, budget en de beschikbare dakruimte.

Banner 3 energielabelperfect.nl