RVO energielabel C

RVO energielabel C

Banner energielabelperfect.nl

Sinds 2023 is het verplicht dat kantoorpanden minimaal voldoen aan label C. Dat de RVO het energielabel voor kantoren aan deze verplichting zou stellen is geen nieuws, toch voldoen veel panden nog niet aan dit minimum.

Waarom is voor RVO energielabel C zo belangrijk en hoe kun je de energieprestaties verbeteren? Voorkom een boete en neem de nodige maatregelen, op deze pagina helpen we je om de juiste beslissingen te maken. Wil je een label aanvragen voor een woning? Dan kun je terecht bij Energielabelperfect.nl. Ook als je een kantoor aan huis hebt is het verstandig om deze pagina te lezen.

Wat is de RVO precies?

RVO staat voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit is een onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De RVO komt voort uit een fusie van Dienst Regelingen en het Agentschap NL in 2014.

Het doel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is het stimuleren van ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemerschap. Dit betekent dat ze faciliteren in de vorm van subsidies maar ze kunnen ook verplichtingen opleggen zoals het RVO energielabel C dat sinds 2023 ingevoerd is.

RVO energielabel C

De RVO heeft het energielabel voor kantoren aangescherpt. Hoewel de labels lopen tot G moet een kantoor minimaal aan label C voldoen, anders mag het pand niet langer worden gebruikt met kantoorfunctie. Feitelijk betekent dit dat een kantoorgebouw niet meer dan 225 kWh per vierkante meter mag verbruiken.

Als het gebouw niet aan deze voorwaarde voldoet dan mag het sinds 1 januari niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze eis geldt niet voor zakelijke gebouwen met andere functie. Als er geen label bekend is of de score ligt onder C dan kan er een boete volgen als het pand in gebruik blijft.

Er zijn diverse financiële regelingen om een gebouw te verduurzamen zoals subsidies. Na het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zal er een nieuwe inspectie moeten plaatsvinden om een definitief energielabel te bepalen. De uitslag wordt door de EP-adviseur geregistreerd bij het Kadaster, dit label heeft een geldigheid van 10 jaar na uitgifte.

Er zijn uitzonderingen op de regel zoals:

  • Als de kantoorfunctie minder dan 50 procent van het pand betreft.
  • Als het gebouw minder dan 100 vierkante meter groot is.
  • Als het gebouw minder dan 2 jaar wordt gebruikt.
  • Als de terugverdientijd meer is dan 10 jaar.

Van label C naar B(eter)

Uiteraard is het minimum RVO energielabel C niet de limiet, een label B of A is uiteraard nog beter. Dit hoeft niet voor de wet maar het zal wel leiden tot lagere energiekosten en een hogere waarde voor het pand. Dit zal bij verhuur of verkoop zeker een voordeel zijn voor de eigenaar van het kantoor.

Met name bij grote kantoorpanden kunnen de maandelijkse energiekosten hoog oplopen. Investeren in duurzaamheid is naast de wettelijke verplichting eigenlijk altijd een goed idee. Is het bijvoorbeeld mogelijk om zonnepanelen op het dak te leggen? Hoge gebouwen vangen niet alleen veel wind maar ook zonlicht.

Een label A kantoor heeft naast energiebesparing ook voordeel voor bedrijven met een focus op duurzaamheid. Ondernemers kunnen zo een bijdrage leveren aan een gezond leefklimaat wat ook weer vanuit marketing oogpunt voordeel biedt.

Kantoor aan huis

Heeft de verplichting van RVO voor energielabel C ook invloed op een kantoor aan huis? Waarschijnlijk niet, we kunnen echter geen garanties geven. Als we naar de beslisboom van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kijken dan moet de gebruiksoppervlakte voor minimaal 50 procent een kantoorfunctie hebben.

Bij een kantoor aan huis zal dit doorgaans minder dan de helft van de ruimte in beslag nemen. Dit betekent dat een woonhuis met kantoor in veel gevallen niet onder deze verplichting valt. Dit neemt niet weg dat een woning verduurzamen ertoe leidt dat je minder energiekosten hebt en er thuis lekker comfortabel bij zit.

Als jouw woning in deze eeuw is gebouwd dan is de kans groot dat je al in een huis woont met label C of beter. Je kunt dit opzoeken in de kadastrale gegevens op de website van Mijn Overheid.

Hoe krijg ik een energielabel?

Het RVO energielabel voor kantoren kun je aanvragen via een erkend EP-adviseur, dit heeft de regering uitbesteed aan de markt. Via Energielabelperfect.nl kun je een inspectie aanvragen voor woonhuizen, voor kantoorgebouwen kun je hier niet terecht. Er zijn door heel Nederland erkende EP-adviseurs, houd er rekening mee dat ze afwijkende tarieven kunnen berekenen.

Banner energielabelperfect.nl