Vereniging Eigen huis energielabel

Vereniging Eigen Huis energielabel

Banner 3 energielabelperfect.nl

Vereniging Eigen Huis energielabel nodig bij verkoop of verhuur van een woning? Als je geen definitief label hebt dan moet je eerst een inspectie laten uitvoeren, voorheen was dit niet nodig. Volgens Vereniging Eigenhuis is het energielabel sinds 2021 te duur en voegt het niets toe aan de oude situatie.

Waarom vinden ze dit en klopt deze analyse eigenlijk wel? Dat bekijken we op deze pagina.

Wat is Vereniging Eigen Huis energielabel?

Voordat we naar de mening van Vereniging Eigenhuis over het energielabel kijken eerst een korte historie van deze organisatie. Vereniging Eigen Huis werd opgericht in 1974, het is een belangenvereniging voor particuliere huiseigenaren en woningzoekenden die een huis willen kopen.

Er zijn ruim 800.000 leden en er werken ongeveer 230 mensen. Het betreft een organisatie zonder winstoogmerk, leden betalen jaarlijks een contributie. Namens huiseigenaren verzamelen ze informatie en leveren ze diensten tegen betaling zoals taxaties en waardebepalingen. Een energielabel aanvragen doe je makkelijk en snel bij Energielabelperfect.nl

 

De vereniging kwam tot stand in de jaren zeventig, toen werd eigen woning bezit gepromoot door de regering. Omdat kopers niet altijd de weg wisten tussen de zee aan makelaars, aannemers, notarissen en overheidsinstanties werd er een platform opgericht in het belang van huiseigenaren.

In de loop der jaren heeft VEH een rol gespeeld in het totstandkomen van diverse wetten en regels. Denk aan de scheiding van aankoop- en verkoopmakelaar. Dezelfde makelaar mag niet langer voor beide partijen werken. Wat betreft het huurwaardeforfait en de onroerendezaakbelasting trok de vereniging aan het kortste eind.

Vereniging Eigenhuis energielabel

Met een eigen huis is een energielabel verplicht. In 2015 heeft iedere woning een voorlopig label gekregen. Dit label was vooral indicatief en lag niet altijd in lijn met de werkelijke situatie. Tot 2021 was het mogelijk om zelf goedkoop een definitief energielabel aan te vragen.

De kritiek van Vereniging Eigenhuis op het energielabel sinds 2021 is vooral gericht op de prijs. Nu moet je honderden euro’s betalen voor een label wat volgens VEH geen meerwaarde biedt.

Is het nieuwe energielabel beter?

Volgens Vereniging Eigenhuis is het energielabel waar je nu veel voor moet betalen niet wezenlijk beter dan voorheen maar wel duurder. Dat de prijs enorm is gestegen klopt, dat het label op zich duurder is geworden niet.

De overheid heeft namelijk de verplichting ingevoerd om een erkend Energie Prestatie adviseur in te schakelen om een controle op locatie uit te voeren. Je betaalt als huiseigenaar voor deze dienstverlening, dus niet voor het label op zich.

Voor de klant maakt dit per saldo niet zoveel uit maar het energielabel is dus niet ‘duurder geworden’. De vraag is vooral of een EP-adviseur meerwaarde biedt.

VEH is tegen nieuw energielabel

Toen de regering in 2021 de nieuwe wetgeving invoerde was Vereniging Eigenhuis kritisch. De prijs voor het aanvragen van een energielabel zou enorm stijgen, er waren te weinig erkende inspecteurs en de kwaliteit van het label zou niet beter zijn. Wat betreft het tekort aan inspecteurs heeft VEH zeker een punt.

Om alle koopwoningen in Nederland te inspecteren is meer capaciteit nodig dan er beschikbaar is. Energielabelperfect.nl maakt het mogelijk om een inspectie uit te laten voeren binnen enkele weken of zelfs dagen in plaats van maanden wachten. Als je een woning wilt verkopen of verhuren dan kan die wachttijd zeker een obstakel zijn.

Is die hogere prijs te verantwoorden? Wij delen niet de mening Vereniging Eigen Huis over het energielabel vanaf 2021. Want een goede EP-adviseur levert wel degelijk meer service dan een letter A t/m G. Er wordt een inventaris gemaakt van apparatuur in huis, de woning wordt per onderdeel bekeken en je krijgt advies om de energieprestaties te verbeteren.

Daarnaast weet een koper of huurder dat de score onafhankelijk is bepaald. Dat heeft meer waarde dan iemand die voor 2021 een label heeft ‘gekozen’. Er is nu meer duidelijkheid en uniformiteit.

Heeft Vereniging Eigen huis gelijk?

Dat je moet betalen voor een inspectie is een feit. Maar VEH levert diverse betaalde diensten waaronder hypotheekadvies, taxaties en notaris service. Je kunt echter geen Vereniging Eigen Huis energielabel aanvragen. Het is daarmee apart dat ze juist tegen deze kostenpost zijn en niet tegen andere kosten omtrent de inspectie van woningen.

Als een bouwtechnische keuring een goede zaak is dan moet een inspectie betreffende energieverbruik ook voordelig zijn voor huiseigenaren. Energielabelperfect.nl is voorstander van duidelijke data, snelle service en transparante prijzen. Daarom kun je via onze site een inspectie aanvragen door een erkend EP-adviseur voor een vaste prijs per woning.

Banner 3 energielabelperfect.nl