Verplicht energielabel kantoren

Verplicht energielabel kantoren

Banner 2 energielabelperfect.nl

Het was al verplicht energielabel kantoren te bezitten, sinds 2023 is er echter een verplichting voor minimaal label C.

Veel kantoorgebouwen in Nederland voldoen nog niet aan deze vereiste, daarmee riskeer je als eigenaar een fikse boete.

Is voor een kantoorruimte een energielabel C of beter altijd verplicht? Nee, er zijn uitzonderingen op de regel. Hoe dat zit en waar je rekening mee moet houden lees je op deze pagina.

Is er een verplicht energielabel kantoren?

Om maar met de deur in huis te vallen; ja, er is een verplicht energielabel voor kantoren. Eigenlijk voor alle gebouwen in Nederland tenzij ze tot de uitgezonderde objecten behoren.

Een verschil met andere soorten panden zoals woonhuizen en winkels is dat een kantoorruimte energielabel C of beter moet bezitten.

Dit is sinds 1 januari 2023 verplicht. Hoewel dit al in het Bouwbesluit van 2012 is vastgelegd hebben veel eigenaren van kantoorpanden hier weinig aandacht aan besteed. De Corona pandemie heeft ook roet in het eten gegooid omdat verbouwen en verduurzamen in die periode onmogelijk was.

Verplicht voor alle kantoren?

Hoewel er een verplicht energielabel kantoren bestaat geldt dit niet voor alle ruimten met kantoorfunctie.

Dit zijn de voornaamste uitzonderingen:

  • Als het gebruiksoppervlak van de kantoorfuncties met uitzondering van de nevenfuncties minder dan 50 procent van het volledige gebruiksoppervlak bedraagt.
  • Als het gebruiksoppervlak van de kantoorfuncties inclusief nevenfuncties in het gebouw minder dan 100 vierkante meter bedraagt.
  • Als het een monumentaal pand betreft zoals bepaald in de Erfgoedwet of monumenten die zijn aangewezen in een provinciale of gemeentelijke verordening.
  • Als het gaat om een kantoorgebouw dat niet langer dan 2 jaar zal worden gebruikt.
  • Als het een kantoorpand betreft dat wordt aangekocht of onteigend binnen de Onteigeningswet.
  • Als het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het klimaat binnen te regelen, denk aan airco of verwarming.
  • Als de maatregelen die genomen moeten worden om tot label C te komen meer dan 10 jaar nodig hebben om terug te verdienen.

Als jouw pand overeenstemt met bovenstaande uitzonderingen is het niet slim om tevreden achterover te leunen.

In de eerste plaats moet je er zeker van zijn dat het pand daadwerkelijk voldoet aan de uitzondering, daarnaast kan het nog steeds voordeel bieden om het pand te verduurzamen. Een label is van belang voor de wet en voor de waarde van het pand, energie advies kan ook helpen om de energiekosten te reduceren.

Waar nieuw kantoorruimte energielabel aanvragen?

De overheid heeft regels gesteld wat betreft energieprestatie scores, ze houden ook toezicht op de naleving maar de daadwerkelijke inspecties hebben ze aan de markt overgelaten.

Het is voor een EP-adviseur verplicht om gecertificeerd te zijn, voor kantoorgebouwen zal een specialist nodig zijn die maatwerk kan leveren. Voor deze doelgroepen is de EP-Online website een startpunt om een erkend adviseur te vinden. Uiteindelijk ben je zelf vrij in de keuze.

De kosten zijn variabel per adviseur, er zijn mogelijk subsidies om de kosten te drukken. Dit kun je op de website van de overheid controleren. Op dit moment bezit ruim de helft van kantoorgebouwen label C of beter.

Dit betekent dat bijna de helft van de kantoren label D of slechter bezit, of een energielabel geheel ontbreekt. Deze informatie wordt gecontroleerd en er zullen steeds vaker boetes worden opgelegd aan eigenaren die niet voldoen aan de regels.

Door naar label A

Het is de ambitie van de regering om in 2050 als land klimaatneutraal te zijn. Daarnaast is er het streven om in 2030 gemiddeld label A te bereiken voor bestaande gebouwen. Het verplicht energielabel kantoren is minimaal C, na afgifte is dit label 10 jaar geldig.

Dus tot 2033 is verdere verduurzaming niet verplicht. Het kan wel voordeel bieden om alvast na te denken over verduurzaming en energieverbruik maar voor een kantoorruimte is energielabel C voor de wet voldoende in 2030 en verder.

Energielabels voor woonhuizen

Voor particuliere woningen is er geen minimum score waar het label aan moet voldoen. In 2030 zal er wel een verhuurverbod komen op huizen met label E, F en G. Voor iedereen biedt het voordeel om minder energie te verbruiken.

Wil je weten wat de energieprestaties zijn van jouw huis of heb je een nieuw energielabel nodig voor een aanstaande verkoop of verhuur? Dan kun je terecht op Energielabelperfect.nl. Zoek op basis van jouw locatie een erkend EP-adviseur bij jou in de buurt.

Banner 2 energielabelperfect.nl