Verplicht energielabel

Verplicht energielabel

Banner energielabelperfect.nl

Heb jij al een verplicht energielabel? Met alle regels en wetten kan het lastig te zijn om te bepalen wat je al hebt wat er precies verplicht is. De normen worden steeds weer bijgesteld en zijn het eigenlijk richtlijnen of betreft het verplichtingen? Meerdere organisaties hebben kritiek geuit op het beleid van de regering omtrent duurzaamheidsmaatregelen.

Verplicht energielabel, is dat zo of zijn er uitzonderingen? De laatste informatie over dit onderwerp vind je op deze pagina. Daarnaast kun je via Energielabelperfect.nl direct een afspraak inplannen met een erkende EP-adviseur bij jou in de buurt.

Is energielabel verplicht?

Het energielabel is wettelijk verplicht voor de meeste woonhuizen en utiliteitsgebouwen. Tenminste, op het moment dat een pand verhuurd of verkocht wordt dan is het verplicht om het energielabel te overleggen. Ook bij een advertentie moet je de score laten zien. Als er nog een definitief label bekend is dan zul je op tijd een inspectie moeten aanvragen.

Als je namelijk niet in staat bent om een officieel label te laten zien dan kan er een boete volgen. Daarnaast zullen huurders en kopers ook willen weten wat de energiewaarde van de woning is voordat ze een contract tekenen.

Wat houdt dit label in?

Een woning krijgt een score toegekend van A+++ (beste energiewaarden) tot G (slechtste energiewaarden). Met name het voorlopige label dat voor huizen in 2015 is uitgegeven bevat verder nauwelijks informatie van waarde. Een meer recente inspectie door een erkende EP-adviseur wordt volgens de NTA8800 standaard bepaald en biedt meer informatie.

Zo kun je direct zien welke kwaliteit isolatie de gevel en het dak bezitten, het type CV-ketel staat op het label vermeld evenals de verwachte opwarming in de zomer. De reden dat de prijzen sinds 2021 hoger zijn geworden is de nauwkeurige inspectie door een expert wat nu verplicht is. Dit heeft er ook mee te maken dat de wachttijden in sommige regio’s schrikbarend is toegenomen.

De vraag “is een energielabel verplicht?” is van ondergeschikt belang. “Hoe lang moet ik wachten op een inspectie?” is een vraag die we kunnen beantwoorden op Energielabelperfect. Vul jouw gegevens in om te zien wanneer je een afspraak kunt inplannen.

Maakt het uit welk label een gebouw heeft?

Dat er een verplicht energielabel van kracht is betekent niet dat mensen in een label G woning direct een probleem hebben. Vanuit financieel en praktisch oogpunt is het zeker een goede zaak om de woning te verduurzamen, het is echter nog niet verplicht om een hogere score te behalen.

Vanaf 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal voldoen aan de normering voor een C-label, voor woonhuizen geldt nog geen minimum waarde. Het is wel de ambitie van de regering om in 2050 klimaatneutraal te zijn maar er zijn vooralsnog geen verplichtingen gesteld.

Toch maakt het wel degelijk uit welk label een huis of ander gebouw bezit. Dat het energielabel wettelijk verplicht is heeft als achterliggende reden dat mensen zich meer bewust worden van de energie die een woning gebruikt. Een A-label woning verbruikt minder energie wat niet alleen goed is voor het milieu maar ook zeker voor de portemonnee.

En daar zullen met name huurders en kopers rekening mee houden als ze op zoek zijn naar een andere ruimte om te wonen of werken. Hoewel het oude label 10 jaar geldig is kan het zijn dat je een verouderd energielabel hebt dat niet meer aansluit op de situatie.

Als een nieuwe keuring leidt tot een hogere score dan moet je zeker een inspectie aanvragen alvorens het object op de vastgoedmarkt aan te bieden.

Wanneer is het energielabel verplicht?

Het verplicht energielabel is op het moment dat een gebouw van eigenaar wisselt of verhuurd wordt, meer specifiek vanaf het moment dat het object te huur of te koop wordt aangeboden.

Alleen als het een gebouw met primair kantoorfunctie betreft dan is het verplicht om energielabel C of beter te kunnen overleggen. In alle andere gevallen volstaat ieder label dat niet ouder is dan 10 jaar.

Is het energielabel verplicht voor alle gebouwen?

De verplichting geldt voor de meeste gebouwen in Nederland met uitzondering van bouwwerken van religieuze aard en sommige monumentale panden. Voor kleine, vrijstaande panden met een gebruiksoppervlakte tot 50 vierkante meter is geen label vereist evenals gebouwen die niet langer dan 2 maanden in gebruik zijn.

Denk hierbij aan een noodlokaal op een school of een bouwkeet. Als recreatie gebouwen minder dan 4 maanden op jaarbasis gebruikt worden dan is een energielabel niet verplicht. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over dit onderwerp.

Banner energielabelperfect.nl