Wat betekent energielabel C?

Wat betekent energielabel C?

Banner 2 energielabelperfect.nl

Is energielabel C goed? A is beter en G is slechter, waarom zou je het braafste kind van de klas zijn? C valt nog in de groene zone en het lijkt bovengemiddeld te scoren.

Maar schijnt bedriegt want de schaal loopt niet van A tot G maar van A++++ tot G. En dan scoor je met label C dus niet meer zo goed als je dacht. Wat betekent energielabel C? En is het interessant om deze score te verbeteren?

Wat betekent energielabel C?

Ieder huis in Nederland heeft een energiescore, dit geldt overigens ook voor zakelijke panden maar daarover later meer. Net zoals met het energielabel voor koelkasten en verlichting heeft ook ieder huis een label op een schaal van A t/m G. Deze schaalverdeling verloopt iets anders bij apparaten of huizen, C ligt nog in het groene gebied.

Volgens de BENG 2 standaard ligt een energielabel C woning tussen 190 en 250 kWh per vierkante meter verbruik op jaarbasis. Dit kan niet altijd even nauwkeurig worden bepaald, daarom zijn er een aantal meetpunten die inspecteurs gebruiken om tot een score te komen.

Wat betekent energielabel C? In de praktijk?

Het is heel goed mogelijk dat je meer energiekosten hebt dan de buren die in exact hetzelfde huis wonen wat betreft energiewaarde. De cijfers moeten objectief zijn, de werkelijke situatie is echter anders. Als je zelf de thermostaat op 19 zet en de buren op 21 dan bespaar je energie.

Maar als je de ramen in de winter open zet omdat je van frisse buitenlucht houdt dan komt het verbruik weer hoger te liggen. De score geeft een indicatie, naast een duurzaam huis moet je ook zeker het gedrag van de bewoners niet vergeten. Is energielabel C goed of goed genoeg? Dat hangt van verschillende zaken af.

Laten daarom de consequenties bekijken van een betere of slechtere score:

  • Een woning met betere energieprestaties kan een lagere energierekening opleveren. Dit is een terugkerend voordeel met een eenmalige investering.
  • Bij verkoop of verhuur is een huis meer waard als het label beter is. Dit kan duizenden euro’s verschil maken per letter.
  • Een duurzame woning zal ook een meer comfortabele woning zijn. Zo heb je in de winter minder last van kou buiten en in de zomer warmt de woning niet zo snel op.

Vanaf 2030 mogen huizen met G, F of E label niet langer verhuurd worden binnen de sociale sector. Dit heeft dus geen directe consequenties voor huizen met label C. Het betekent wel dat de grenzen worden verlegd waarmee de waarde van huizen met label D en C kan zakken in de komende jaren.

Is energielabel C goed?

Op zich is een label C woning niet verkeerd maar laat je niet misleiden door die groene kleur. Er is namelijk niet alleen label B en A maar ook nog A+, A++, A+++ en A+++ die allemaal boven C staan. Als je die opties meeneemt in het klassement dan komt label C uit op de zevende positie van de elf mogelijke resultaten.

Is energielabel C goed? Niet als je de volledige bandbreedte van de labels bekijkt dus. Laten we stellen dat het een goed begin is met ruimte voor verbetering. Een inspecteur is feitelijk gezien een adviseur. Als je via Energielabelperfect.nl een inspectie aanvraagt dan krijg je er ook advies bij om de woning verder te verbeteren.

Dit kun je zelf doorvoeren of aan de volgende eigenaar overlaten. Je kunt ook voor een verbouwing of renovatie een inspectie laten uitvoeren en op basis hiervan verbeteringen doorvoeren. Je moet dan wel tweemaal betalen voor een inspectie, je kunt wel meer doelgericht de woning verduurzamen.

Energielabel C voor kantoren

De vraag “is energielabel C goed voor kantoren?” kan heel eenvoudig beantwoord worden met “ja”. Sinds 2023 moet een kantoorpand minimaal label C bezitten anders mag het niet langer een kantoorfunctie vervullen. Het zou jammer zijn als het kantoorpand voortaan alleen als magazijn of schuur gebruikt mag worden.

Als je een kantoorpand bezit en niet voldoet aan de minimum eis dan kun je hiervoor een boete krijgen. Is energielabel C goed voor kantoren? Als blijkt dat een kantoorpand niet binnen 10 jaar de investering van verduurzaming kan terugverdienen dan hoef je niet aan deze verplichting te voldoen.

Dat klinkt positief maar eigenlijk betekent dit dat het pand dermate slecht presteert dat je beter naar een ander pand kunt verhuizen.

Banner 2 energielabelperfect.nl