Groene stroom

Wat betekent groene stroom eigenlijk?

Banner 2 energielabelperfect.nl

Het gebruik van groene stroom helpt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, vermindert de uitstoot van broeikasgassen en draagt bij aan een schonere en duurzamere wereld. Tot zover zijn de doelstellingen duidelijk. Maar hoe wordt groene stroom opgewekt en wat komt er eigenlijk je huis binnen? De energiemarkt zit behoorlijk ingewikkeld in elkaar, met een groot aantal aanbieders die strijden om de gunst van de klant. Op deze pagina leggen we uit hoe je duurzaam energie kunt afnemen en hoe je energieleveranciers eenvoudig kunt vergelijken op duurzaamheid.

Wat is groene stroom?

Groene stroom is een term voor elektriciteit die op een milieuvriendelijke en duurzame manier wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij aan:

  • Zonne-energie
  • Windenergie
  • Waterkracht
  • Biomassa
  • Geothermische energie

Deze energiebronnen zijn hernieuwbaar omdat ze zichzelf kunnen regenereren binnen een redelijke termijn. Dit is in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals steenkool of olie, bronnen die op den duur uitgeput raken. Elke bron heeft unieke voordelen en toepassingen, daarnaast is niet iedere bron even milieuvriendelijk. Het aanbod van hernieuwbare bronnen kan verschillen afhankelijk van de geografische locatie, de thuissituatie en technologische ontwikkelingen. Bij het overstappen van energie leverancier is het van belang om te vergelijken wat aanbieders leveren en onder welke voorwaarden.

Wat krijg ik thuis geleverd?

Als je een energieleverancier hebt gekozen die groene stroom aanbiedt, zou je in theorie groene stroom moeten ontvangen. Echter, het is belangrijk om te begrijpen hoe groene stroom werkt in relatie tot het energienetwerk. In de meeste gevallen wordt elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen niet rechtstreeks naar jouw stopcontact gestuurd. Alle geproduceerde elektriciteit wordt ‘gemengd’ in het elektriciteitsnetwerk. Je krijgt wat er in jouw regio leverbaar is.

Als consument koop je een zogenaamd ‘groencertificaat’, hiermee weet je als klant dat jouw aandeel in het verbruik is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Hoewel de elektriciteit die je rechtstreeks uit het stopcontact ontvangt wellicht niet afkomstig is uit duurzame bronnen, draag je door te kiezen voor groene stroom wel bij aan de financiering en stimulering van groene energieproductie.

Het is altijd goed om te controleren hoe jouw energieleverancier groene stroom definieert en hoe zij garanderen dat de energie die ze leveren daadwerkelijk uit hernieuwbare bronnen komt. In de energievergelijker kun je filteren op aanbieders van groene energie.

Wat is de meest ‘groene’ energie?

De meest groene vorm van energie valt lastig te bepalen. Ieder type hernieuwbare energie heeft unieke voordelen evenals een zekere milieu-impact. Over het algemeen worden energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie beschouwd als zeer groen vanwege hun minimale impact op het milieu tijdens de energieopwekking.

  1. Zonne-energie: Dit is het omzetten van zonlicht in elektriciteit met behulp van zonnepanelen. Het is één van de schoonste en meest hernieuwbare vormen van energieopwekking. Opwekking vereist geen bewegende onderdelen, er worden geen broeikasgassen of verontreinigende stoffen geproduceerd tijdens het gebruik.
  1. Windenergie: Windturbines zetten de kinetische energie van de wind om in elektriciteit zonder daarbij broeikasgassen of vervuilende stoffen uit te stoten. Windenergie kan ook zeer efficiënt zijn, met name op locaties met een goede windkracht.
  1. Waterkracht: Hoewel waterkracht als groen wordt beschouwd, kan de aanleg van dammen voor waterkrachtcentrales mogelijk de omringende natuur en ecosystemen verstoren, wat de ecologische impact ervan kan beïnvloeden.

Het streven naar groene energie is een complexe kwestie, het ideale scenario is een mix van verschillende hernieuwbare energiebronnen om een duurzame energie-infrastructuur op te bouwen, en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Banner 2 energielabelperfect.nl